Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Có hai loại dấu ngắt trang trong Word: dấu ngắt mà Word tự động thêm để đánh dấu kết thúc từng trang, và dấu ngắt trang thủ công mà bạn có thể thêm vào. Bạn có thể xóa dấu ngắt trang thủ công. Bạn không thể loại bỏ dấu ngắt trang tự động, nhưng có thể điều chỉnh vị trí chúng xuất hiện.

Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

 1. Đi tới Trang đầu và chọn Hiển thị/ Ẩn Dấu phân đoạn.

  Điều này hiển thị ngắt trang trong khi bạn đang làm việc trên tài liệu của mình.

 2. Bấm đúp vào dấu ngắt trang để chọn nó và sau đó nhấn Delete.

  Hiển thị ví dụ về dấu ngắt trang.

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Bạn không thể loại bỏ ngắt trang tự động, nhưng bạn có thể ngăn chúng đến một nơi không thích hợp, chẳng hạn như giữa các dòng văn bản mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Bạn có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

 1. Chọn các đoạn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.

 2. Đi đến Bố tríhoặc Bố trí Trang, rồi chọn công cụ khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút.

 3. Trên tab Ngắt Dòng và Trang, chọn một hoặc nhiều mục sau đây:

  • Kiểm soát Dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

  • Giữ gần đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

  • Giữ các dòng gần nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.

  • Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể.

Xem thêm

Chèn ngắt trang

Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

 1. Đi đến Trang đầu và chọn Hiển thị/Ẩn.

  Điều này hiển thị ngắt trang trong khi bạn đang làm việc trên tài liệu của mình.

 2. Bấm hoặc gõ nhẹ ngay sau dấu phân đoạn trong dấu ngắt trang, rồi nhấn Delete.

  Ví dụ về ngắt trang

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Bạn không thể loại bỏ ngắt trang tự động, nhưng bạn có thể ngăn chúng đến một nơi không thích hợp, chẳng hạn như giữa các dòng văn bản mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Bạn có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

 1. Chọn các đoạn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.

 2. Trên menu Định dạng , chọn Đoạn văn.

 3. Trong hộp thoại Đoạn văn, chọn tab Ngắt Dòng và Ngắt Trang.

  Chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau đây:

  • Kiểm soát Dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

  • Giữ gần đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

  • Giữ các dòng gần nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.

  • Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể.

Xem thêm

Thêm dấu ngắt trang

Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

 1. Trên menu Dạng xem , chọn Nháp.

 2. Trong tài liệu, chọn ngắt trang thủ công, rồi nhấn Delete.

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

 1. Chọn đoạn văn sau dấu ngắt trang không mong muốn.

 2. Trên menu Định dạng, chọn Đoạn văn, rồi chọn tab Ngắt dòng và trang.

 3. Xóa các hộp kiểm Giữ các dòngcùng nhau, Giữ tiếpNgắt trang trước .

Xem thêm

Thêm dấu ngắt trang

Trong Dạng xem Soạn thảo, một dấu ngắt trang được chèn thủ công trong Word dành cho web, trông như sau:

Ngắt Trang trong Word Online

Bạn sẽ không thấy dạng xem này trong Dạng xem chỉ Đọc.

 1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem Soạn thảo, hãy chọn Chỉnh sửa Tài liệu > Sửa trong Word dành cho web.

  Chỉnh sửa trong Word Online

 2. Chọn ngắt trang.

 3. Nhấn xóa.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa bỏ ngắt trang mà bạn đã thêm vào tài liệu của bạn. Bạn không thể xóa bỏ ngắt trang mà Word tự động thêm khi văn bản chạy từ trang này sang trang khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×