Loại bỏ tổng phụ

Khi bạn loại bỏ tổng phụ, các Microsoft Office Excel cũng sẽ loại bỏ đại cương và mọi ngắt trang bạn đã chèn vào danh sách cùng với các tổng phụ.

 1. Chọn một ô trong phạm vi có chứa tổng phụ.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Đại cương, bấm Tổng phụ.

  Hộp thoại Tổng phụ được hiển thị.

 3. Bấm Loại bỏ Tất cả.

Loại bỏ tổng phụ khỏi PivotTable

 1. Trong PivotTable, hãy chọn mục của trường cột hoặc hàng.

  Làm như vậy sẽ hiển thị Công cụ PivotTable, thêm các tab Phân tích và Thiết kếcủa PivotTable.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Excel 2013 hoặc phiên bản cũ hơn, bạn sẽ thấy tab Tùy chọn và Thiết kế.

 2. Trên tab Phân tích PivotTable, trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào Tùy chọn Cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Excel 2013 trở về trước, trên tab Tùy chọn, trong nhóm Trường Hiện hoạt, bấm vào Trường Cài đặt.

 3. Trong hộp thoại Tổng Cài đặt Trường, bên dưới Tổng phụ,bấm không có.

Lưu ý: Nếu một trường có chứa mục được tính toán thì bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp tổng phụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×