Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm LOG10 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số.

Cú pháp

LOG10(number)

Cú pháp của hàm LOG10 có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít cơ số 10 của nó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOG10(86)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 86. Kết quả, 1,9345, là bậc lũy thừa của cơ số, 10, để bằng 86.

1,9345

=LOG10(10)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 10. Đây là bậc lũy thừa của 10 để bằng 10.

1

=LOG10(100000)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 1E+5. Đây là bậc lũy thừa của 10 để bằng 100000 (1E+5).

5

=LOG10(10^5)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 10^5. Giống như trên đây; 1E+5 = 100000.

5

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×