Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LOGNORM.INV trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về nghịch đảo của hàm phân bố lô-ga-rit chuẩn lũy tích của x, trong đó ln(x) thường được phân bố với tham số Mean và Standard_dev. Nếu p = LOGNORM.DIST(x,...) thì LOGNORM.INV(p,...) = x.

Sử dụng phân phối lô-ga-rit chuẩn để phân tích dữ liệu được biến đổi theo lô-ga-rit.

Cú pháp

LOGNORM.INV(probability, mean, standard_dev)

Cú pháp hàm LOGNORM.INV có các đối số sau đây:

  • Probability    Bắt buộc. Một xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.

  • Mean    Bắt buộc. Trung bình của ln(x).

  • Standard_dev    Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của ln(x).

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, ham LOGNORM.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất <= 0 hoặc xác suất >= 1, hàm LOGNORM.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu độ lệch_chuẩn<= 0, LOGNORM.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,039084

Xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.

3,5

Trung bình của ln(x)

1,2

Độ lệch chuẩn của ln(x)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOGNORM.INV(A2, A3, A4)

Nghịch đảo của hàm phân bố lũy tích chuẩn lô-ga-rit với các điều khoản trên đây

4,0000252

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×