We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LOWER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi chữ hoa trong chuỗi văn bản thành chữ thường.

Cú pháp

LOWER(text)

Cú pháp của hàm LOWER có các đối số sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Hàm LOWER không thay đổi các ký tự không phải là chữ trong văn bản bản.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

E. E. Cummings

Apt. 2B

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOWER(A2)

Viết thường chữ trong chuỗi thứ nhất (e. e. cummings)

e. e. cummings

=LOWER(A3)

Viết thường chữ trong chuỗi cuối cùng (apt. 2b)

apt. 2b

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×