Bạn gặp phải lỗi này khi cố gắng kích hoạt các bản Office? Đôi khi, Office gặp phải sự cố khi hoàn tất quy trình kích hoạt. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau đây trong Office:

"Chúng tôi rất tiếc, đã xảy ra lỗi và chúng tôi không thể thực hiện điều này cho bạn ngay bây giờ. Vui lòng thử lại sau. (0x80070005)"

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử để khắc phục sự cố.

Nếu bạn gặp lỗi trong 0x80070005 sau khi Office cập nhật các Windows

Nếu lỗi 0x80070005 khởi động sau khi cập Windows, bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách cập nhật sổ đăng ký.

Lưu ý: 

 • CẢNH BÁO: Việc sử dụng Trình soạn thảo Sổ đăng ký không đúng cách có thể gây ra sự cố nghiêm trọng, có khả năng khiến bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng sự cố xảy ra do việc sử dụng Trình soạn thảo Sổ đăng ký không chính xác có thể được giải quyết. 

 • Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong sổ đăng ký, vui lòng sao lưu sổ đăng ký của bạn.

 1. Đóng tất cả các ứng dụng Office.

 2. Bấm chuột phải vào Windows màn hình ở góc dưới bên trái màn hình, rồi chọn Chạy.

 3. Trong hộp Mở , nhập regedit, rồi chọn OK.

  Chọn Có khi được nhắc cho phép Trình soạn thảo Sổ đăng ký thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn.

 4. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, HKEY_USERS và chọn S-1-5-20.

 5. Bấm chuột phải vào S-1-5-20 và chọn Quyền.

 6. Chọn Thêm.

 7. Nhập tên người dùng đã đăng nhập, chọn Kiểm tra Tên, rồi chọn OK.

 8. Chọn Nâng cao.

 9. Trong mục Bảo mật Cài đặt cao, trên tab Quyền, chọn người dùng mà bạn vừa thêm vào, rồi chọn Chỉnh sửa.

 10. Bên dưới Quyền cơ bản, chọn Toàn quyền Kiểm soát, rồi chọn OK.

  Làm như vậy, bạn sẽ được đưa trở lại trung tâm Bảo Cài đặt.

 11. Trong mục Bảo mật Cài đặt Cao cấp, trên tab Quyền, chọn DỊCH VỤ MẠNG, rồi chọn Sửa.

 12. Bên dưới Quyền cơ bản, chọn Toàn quyền Kiểm soát (nếu chưa chọn), rồi chọn OK.

  Làm như vậy, bạn sẽ được đưa trở lại trung tâm Bảo Cài đặt.

 13. Trong mục Bảo mật Nâng Cài đặt, chọn hộp kiểm có tên Thay thế tất cả các mục quyền đối tượng con bằng các mục quyền có thể kế thừa tạo đối tượng này, rồi chọn OK.

 14. Đóng Trình soạn thảo Sổ đăng ký, rồi khởi động Ứng dụng Office để thử kích hoạt lại.

Tải bản cập nhật mới nhất cho Office

Cập nhật Office để đảm bảo rằng bạn có các bản sửa lỗi mới nhất cho các lỗi kích hoạt.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cách cập nhật Office

 1. Hãy mở một ứng dụng Office bất kỳ, như Word hoặc Excel.

 2. Bấm Tệp > Tài khoản.

 3. Trong Thông tin Sản phẩm, nhấp Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

  Cập nhật bây giờ

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy Cập nhật Ngay, hãy bấm vào Tùy chọn Cập nhật >Bật Cập nhật để bật cập nhật tự động. Sau đó, hãy bấm vào Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

  • Bấm Tùy chọn Cập nhật rồi Cho phép cập nhật

Chạy Office với tư cách người quản trị để hoàn tất việc kích hoạt

Việc chạy Office với tư cách là người quản trị giúp khắc phục các sự cố về quyền có thể khiến cho việc kích hoạt Office không thành công. Thực hiện theo các bước dưới đây đối với hệ điều hành của bạn.

Các bước trong Windows 10

 1. Đóng tất cả các chương trình Office.

 2. Nhấn vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn.

 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

 6. Thử kích hoạt lại Office bằng cách chọn nút Kích hoạt lại (nếu được hiển thị trong một biểu ngữ) hoặc đi đến Tệp > Tài khoản > Kích hoạt Sản phẩm.

Các bước trong Windows 8.1

 1. Đóng tất cả các chương trình Office.

 2. Trong Windows 8.1, bấm chuột phải vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn, rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

 6. Thử kích hoạt lại Office bằng cách chọn nút Kích hoạt lại (nếu được hiển thị trong một biểu ngữ) hoặc đi đến Tệp > Tài khoản > Kích hoạt Sản phẩm.

Các bước trong Windows 8

 1. Đóng tất cả các chương trình Office.

 2. Trong Windows 8, di chuột tới góc trên bên phải màn hình của bạn để mở thanh charms, rồi chọn biểu tượng Tìm kiếm.

 3. Nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Word, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

 6. Thử kích hoạt lại Office bằng cách chọn nút Kích hoạt lại (nếu được hiển thị trong một biểu ngữ) hoặc đi đến Tệp > Tài khoản > Kích hoạt Sản phẩm.

Các bước trong Windows 7

 1. Đóng tất cả các chương trình Office.

 2. Nhấn vào nút Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn.

 3. Trong hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, hãy nhập tên ứng dụng, như Word. Biểu tượng chương trình Word xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

 4. Bấm chuột phải vào biểu tượng Excel, rồi chọn Chạy với tư cách là người quản trị.

 5. Nếu được nhắc, hãy chọn để cho phép Office chạy với tư cách là người quản trị.

 6. Thử kích hoạt lại Office bằng cách chọn nút Kích hoạt lại (nếu được hiển thị trong một biểu ngữ) hoặc đi đến Tệp > Tài khoản > Kích hoạt Sản phẩm.

Microsoft 365: Sử dụng bộ Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ cho Microsoft 365

Ứng Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ hoạt động trên PC chạy Windows và có thể giúp bạn xác định cũng như khắc phục sự cố kích hoạt Microsoft 365.

 1. Chọn nút Tải xuống phía dưới.

  Tải xuống

 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu, rồi bắt đầu menu Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ cho Microsoft 365.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, hãy chọn Lưu.

  2. Trong hộp tiếp theo có thông báo Đã hoàn tất tải xuống SetupProd.exe, chọn Mở.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp SetupProd.exe.

   Nếu tệp không tự động mở, chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "SetupProd.exe").

  1. Ở góc dưới bên trái, chọn tệp SetupProd.exe, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Bấm đúp vào phần tải xuống, SetupProd.exe.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > SetupProd.exe, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào SetupProd.exe.

 3. Hộp Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ cho thư Microsoft 365 sẽ mở ra. Chọn Office, rồi chọn Tiếp theo.

  Hiển thị tùy chọn Office được tô sáng trong Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ
 4. Chọn Tôi đã cài đặt Office nhưng không thể kích hoạt, rồi chọn Tiếp theo.

  Hiển thị tùy chọn kích hoạt Office trong Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ
 5. Làm theo các lời nhắc để khắc phục sự cố kích hoạt Office của bạn.

Trợ giúp

Office vẫn không kích hoạt?
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×