Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn không cần phải bắt đầu từ đầu nếu bạn bắt đầu với mẫu Microsoft Create miễn phí. Chọn từ một loại mẫu như lịch, hóa đơnvà lập kế hoạch ngân sách.

  1. Đi tới Create.Microsoft.com.

  2. Bấm vào Mẫu ở đầu trang.

  3. Trên trang Mẫu, bấm vào Excel.

    Mẹo: Để xem thêm mẫu, dưới DUYỆT THEO THỂ LOẠI, hãy bấm vào thể loại (chẳng hạn như Lịch) mà bạn muốn xem.

  4. Bấm mẫu bạn muốn, bấm Sửa trong Trình duyệt, đăng nhập nếu được nhắc, rồi bấm Tiếp tục.

    Mẹo: Nếu bạn không thích tên của mẫu (thường là Sổ 1), hãy bấm vào tên trong thanh tiêu đề Excel dành cho web ở đầu trang và nhập một tên khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×