Để có kết quả tốt hơn khi tìm kiếm ghi chú, hãy cân nhắc các mẹo sau đây:

  • Có thể sử dụng chữ hoa và chữ thường thay thế cho nhau    Tìm kiếm trong OneNote không phân biệt chữ hoa/thường. Ví dụ: nếu bạn nhập "Monday", bạn sẽ OneNote tất cả các ghi chú chứa cả "Monday" và "monday".

  • Chỉ sử dụng vài chữ cái đầu tiên của một từ để mở rộng kết quả tìm kiếm của bạn    Khi bạn nhập vài chữ cái đầu tiên của một từ, OneNote sẽ tìm bất kỳ từ nào có chứa những chữ cái đó. Ví dụ: nếu bạn nhập “Tim” và bạn có các ghi chú chứa từ “time”, OneNote sẽ tìm tất cả các ghi chú có chứa cả “Tim” và “time”.

  • Sử dụng "đã bắt đầu ghi âm" hoặc "đã bắt đầu quay video" để tìm các ghi chú âm thanh hoặc video    Khi bạn ghi âm hoặc quay video các ghi chú, OneNote sẽ tự động chèn văn bản "Đã bắt đầu ghi âm" hoặc "Đã bắt đầu quay video", tùy theo loại bản ghi. Để tìm kiếm các ghi chú âm thanh, nhập đã bắt đầu ghi âm. Để tìm kiếm các ghi chú video, hãy nhập đã bắt đầu quay video.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×