Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong cuộc họp hoặc hội thoại trực tuyến, có hai lý do có thể khiến bạn có thể thấy thông báo này sau khi bạn bắt đầu chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của mình:

  • Một hoặc nhiều người dự cuộc họp đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Microsoft Communicator (giờ đây là phần mềm giao tiếp Microsoft Lync) không hỗ trợ việc xem nội dung được chia sẻ.

  • Những người dự cuộc họp này đã không chấp nhận lời mời xem những nội dung chia sẻ.

Đối với những người đang sử dụng phiên bản Communicator cũ hơn, bạn có thể dùng các phương pháp chia sẻ thông tin khác với họ, chẳng hạn như truyền tệp, email hoặc IM. Nếu không, hãy nhắc người dự chấp nhận yêu cầu chia sẻ của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×