Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong một cuộc Lync họp, bạn có thể gặp tình huống đòi hỏi thông tin từ một người không tham dự cuộc họp. Bạn có thể liên hệ ngay với người đó để tham gia cuộc họp bằng cách gửi thư mời qua email. Nếu người đó sẵn sàng và chấp nhận lời mời dự họp của bạn, bạn có thể nhanh chóng có được thông tin bạn cần.

ảnh chụp màn hình menu sẽ hiển thị khi di chuột trên nút người, với tab hành động được chọn

  1. Trỏ đến biểu tượng Mọi người, rồi chọn HÀNH ĐỘNG.

  2. Chọn Mời qua Email và sao chép thông tin gia nhập cuộc họp từ hộp thoại Mời qua Email. Thông tin này bao gồm cả một nối kết tới cuộc họp và thông tin để quay số vào cuộc họp.

  3. Dán thông tin đó vào email và gửi nó cho người mà bạn muốn mời vào cuộc họp.

Quan trọng:  Tùy chọn mời ai đó theo số điện thoại không sẵn dùng với Office 365 vận hành bởi 21Vianet.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×