Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thủ tục để mở mẫu biểu mẫu hiện có phụ thuộc vào mẫu biểu mẫu có nằm trên máy tính của bạn hoặc trên một máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services 3.0 hoặc Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Bạn muốn làm gì?

Mở một mẫu biểu mẫu được lưu trữ trên máy tính của bạn

  1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

  2. Bên dưới mở mẫu biểu mẫu, hãy bấm Trên máy tính của tôi.

  3. Trong hộp thoại mở trong chế độ thiết kế , bấm vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn mở, sau đó bấm mở.

Mẹo: Nếu bạn biết nơi mẫu biểu mẫu được lưu trên máy tính của bạn, bạn có thể mở nó nhanh chóng bằng cách dùng Windows Explorer. Để làm điều này, bấm chuột phải vào tệp trong Windows Explorer và sau đó bấm thiết kế trên menu lối tắt.

Đầu trang

Mở một mẫu biểu mẫu từ một máy chủ

Khi bạn mở một mẫu biểu mẫu từ một máy chủ đang chạy Windows SharePoint Services 3.0 hoặc Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office InfoPath sẽ mở ra một phiên bản chỉ đọc của mẫu biểu mẫu để giúp ngăn không cho bạn ghi đè được phát hành mẫu biểu mẫu. Trước khi bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu lên máy chủ, bạn phải lưu bản sao của mẫu biểu mẫu vào một vị trí khác với vị trí phát hành. Sau khi bạn hoàn tất sửa đổi mẫu biểu mẫu, bạn có thể phát hành mẫu biểu mẫu sửa đổi lên máy chủ.

  1. Trên menu tệp , bấm mở từ SharePoint Site.

  2. Trong hộp nhập vị trí của site SharePoint hoặc dịch vụ biểu mẫu InfoPath , nhập URL của site Windows SharePoint Services 3.0 hoặc Office SharePoint Server 2007 , sau đó bấm tiếp theo.

  3. Trong danh sách chọn thư viện tài liệu mà bạn muốn mở , hãy chọn thư viện tài liệu có chứa mẫu biểu mẫu mà bạn muốn sửa đổi, sau đó bấm mở.

  4. Khi bạn nhận được thông báo về cách Cập Nhật mẫu biểu mẫu, bấm .

  5. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

  6. Nếu bạn nhận được thông báo về phát hành mẫu biểu mẫu, hãy bấm OK.

  7. Trong hộp thoại Lưu như , hãy duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu bản sao của mẫu biểu mẫu, sau đó bấm lưu.

Sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết cho mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể phát hành lại mẫu biểu mẫu sửa đổi vào thư viện tài liệu. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về phát hành mẫu biểu mẫu sửa đổi trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×