Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Trong PowerPoint for Mac, bạn có thể chuyển đổi từ một hiệu ứng hoạt hình khác, sửa đổi thiết đặt cho hoạt hình hoặc loại bỏ hoạt hình khỏi đối tượng.

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu, hãy xem mục Thêm, sửa hoặc loại bỏchuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Để thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình bạn đã tạo, hãy chọn trang chiếu bạn muốn, bấm vào tab hoạt hình, rồi sử dụng ngăn hoạt hình ở bên phải để sửa hoặc sắp xếp lại các hiệu ứng.

Use the animations pane on the right to edit animations

Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy ngăn hoạt hình, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở dạng xem thông thường, rồi bấm vào ngăn hoạt hình trên tab hoạt hình .

Hiện hoặc ẩn ngăn hoạt hình bằng nút Ngăn Hoạt hình trên ribbon

Trong ngăn hoạt hình, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Di chuyển hoặc xóa một hoạt hình    Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình. Ở phía trên cùng của ngăn, bấm vào các phím mũi tên để thay đổi thứ tự hoạt hình của bạn, hoặc bấm vào dấu X màu đỏ để xóa một hoạt hình.

  Để xóa tất cả hoạt hình từ một trang chiếu cùng một lúc, hãy bấm vào mục đầu tiên trong danh sách, nhấn và giữ phím SHIFT khi bạn bấm vào mục cuối cùng trong danh sách, rồi bấm vào dấu X màu đỏ.

  Xóa hoặc sắp xếp lại hoạt hình bằng các nút ở phía trên cùng của ngăn
 • Thay đổi thành hoạt hình khác    Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình, rồi bấm vào một hiệu ứng khác trong dải băng trên tab hoạt hình.

 • Thêm một hoạt hình khác vào cùng một đối tượng    Trước tiên, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng trên trang chiếu (không có trong ngăn hoạt hình), rồi bấm vào hiệu ứng bổ sung mà bạn muốn áp dụng.

 • Thay đổi thuộc tính hiệu ứng    Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình và thực hiện các thay đổi bạn muốn trong các tùy chọn hiệu ứng.

  Modify the behavior of the animation with Effects Options in the Animations Pane

  Các thiết đặt sẵn dùng ở đây tùy thuộc vào kiểu hoạt hình bạn đã chọn. Ví dụ này hiển thị các tùy chọn bay trong hoạt hình.

 • Thay đổi thời gian hiệu ứng    Chọn hiệu ứng trong ngăn hoạt hình và thực hiện các thay đổi bạn muốn ở bên dưới thời gian. Các tùy chọn bao gồm cách hoạt hình được kích hoạt, kéo dài bao lâu, và liệu bạn có muốn trì hoãn bắt đầu hoặc lặp lại nó hay không.

  Sửa đổi thời gian của hiệu ứng với thuộc tính Đặt thời gian trong Ngăn Hoạt hình

  Để hoạt hình dài hơn có thể được kích hoạt lại trong suốt bản trình bày của bạn, bạn có thể chọn tua lại khi hoàn tất phát để tăng tốc độ lên một chút thời gian thứ hai xung quanh.

Nếu bạn muốn tắt tính năng hoạt hình từ toàn bộ bản trình bày, hãy bấm vào tab trình chiếu , bấm thiết lập trình chiếu, rồi chọn Hiển thị mà không có hoạt hình.

Xem thêm

Hình chữ và đối tượng tạo hiệu ứng hoạt hình

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản và đối tượng

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các từ xuất hiện theo từng dòng

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho dấu nháy điểm mỗi lần

Thêm, sửa hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu, hãy xem mục Thêm, thay đổi hoặc loại bỏchuyển tiếp giữa các trang chiếu.

Thay đổi hiệu ứng hoạt hình

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi hiệu ứng hoạt hình cho một hiệu ứng khác của cùng một kiểu. Ví dụ, bạn có thể thay đổi hiệu ứng về lối vào một hiệu ứng đi vào khác, nhưng không phải cho một đường di chuyển. Nếu bạn muốn thay đổi hiệu ứng vào một đường di chuyển, hãy loại bỏ hiệu ứng này và áp dụng một hiệu ứng mới thay vào đó.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, chọn trang chiếu có chứa hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào tab hoạt hình .

  Cách chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Slides tab, rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên </c0> và  hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  và Dàn bài .

 2. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

  Mẹo: 

  1. Mỗi hiệu ứng hoạt hình được biểu thị trên trang chiếu theo một số Animation number bên cạnh đối tượng, trong đó biểu thị thứ tự mà nó sẽ phát.  Nếu hai hiệu ứng hoạt hình được thiết đặt để phát cùng lúc, chúng được đại diện bởi một Animation numbered stackStack được đánh số.

  2. Để chọn hiệu ứng hoạt hình nằm trong Animation numbered stackxếp chồng được đánh số, bạn phải xem danh sách đầy đủ các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu. Trên tab hoạt hình, bên dưới tùy chọnhiệu ứng, bấm vào sắp xếplại, rồi bấm vào hoạt hình mà bạn muốn.

 3. Trên tab hoạt hình, hãy bấm vào một hiệu ứng hoạt hình khác.

  Mẹo: Để xem trước tất cả các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu, trên tab hoạt hình, bên dưới bản xem trước, bấm phát.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình khỏi đối tượng

 1. Trong ngăn dẫn hướng, chọn trang chiếu có chứa hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào tab hoạt hình .

  Cách chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Slides tab, rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên </c0> và  hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  và Dàn bài .

 2. Trên trang chiếu, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ.

  Mẹo: 

  1. Mỗi hiệu ứng hoạt hình được biểu thị trên trang chiếu theo một số Animation number bên cạnh đối tượng, trong đó biểu thị thứ tự mà nó sẽ phát.  Nếu hai hiệu ứng hoạt hình được thiết đặt để phát cùng lúc, chúng được đại diện bởi một Animation numbered stackStack được đánh số.

  2. Để chọn hiệu ứng hoạt hình nằm trong Animation numbered stackxếp chồng được đánh số, bạn phải xem danh sách đầy đủ các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu. Trên tab hoạt hình, bên dưới tùy chọnhiệu ứng, bấm vào sắp xếplại, rồi bấm vào hoạt hình mà bạn muốn.

 3. Nhấn DELETE.

Loại bỏ tất cả các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

 1. Trên ngăn dẫn hướng, chọn trang chiếu có chứa các hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ.

  Cách chọn trang chiếu trong ngăn dẫn hướng

  1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

  2. Ở trên đầu ngăn dẫn hướng, bấm vào tab Trang chiếu  Slides tab, rồi bấm vào một trang chiếu. Tùy theo độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ thấy các tab có tên </c0> và  hoặc các tab có biểu tượng Trang chiếu  và Dàn bài .

 2. Trên tab hoạt hình, bên dưới tùy chọnhiệu ứng, hãy bấm vào sắp xếplại.

  Animations tab, Animation Options group

 3. Bên dưới thứ tự hoạt hình, hãy chọn tất cả các hiệu ứng hoạt hình trong danh sách. Để thực hiện điều này, hãy bấm vào mục đầu tiên trong danh sách, rồi nhấn và giữ phím SHIFT khi bạn bấm vào mục cuối cùng trong danh sách.

 4. Bấm xóa Delete Animation button.

Tắt hoạt hình khi phát trong khi trình chiếu

 1. Trên tab trình chiếu , bên dưới thiết lập, hãy bấm thiết lập hiện.

 2. Bên dưới Hiển thị tùy chọn, chọn hộp kiểm Hiển thị không có hoạt hình .

Xem thêm

Hình chữ và đối tượng tạo hiệu ứng hoạt hình

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản và đối tượng

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các từ xuất hiện theo từng dòng

Thêm, thay đổi hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×