Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm MAXIFS trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bằng một loạt các điều kiện hoặc tiêu chí cho trước.

Lưu ý: Tính năng này sẵn dùng trên Windows hoặc máy Mac nếu bạn có Office 2019 hoặc nếu bạn có đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn là người đăngMicrosoft 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

Cú pháp

MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Tham đối

Mô tả


max_range (bắt buộc)

Dải ô thực tế để xác định giá trị lớn nhất.


criteria_range1 (bắt buộc)

Là tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí.

criteria1
(bắt buộc)

Là tiêu chí ở dạng số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là lớn nhất. Tập hợp tiêu chí này cũng áp dụng cho các hàm MINIFS, SUMIFSAVERAGEIFS.

criteria_range2,
criteria2, ...(tùy chọn)

Các phạm vi bổ sung và các tiêu chí được liên kết của chúng. Bạn có thể nhập tối đa 126 cặp phạm vi/tiêu chí.

Ghi chú

  • Kích cỡ và hình dạng của các tham đối max_range và criteria_rangeN phải giống nhau, nếu không những hàm này trả về #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong mỗi bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Ví dụ 1

Hạng

Cân nặng

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,1)

91

Trong criteria_range1 các ô B2, B6 và B7 khớp với tiêu chí của 1. Trong các ô tương ứng trong max_range, A6 có giá trị tối đa. Kết quả kéo theo là 91.

Ví dụ 2

Cân nặng

Hạng

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Lưu ý: Criteria_range và max_range không được căn chỉnh nhưng chúng có hình dạng và kích cỡ như nhau.

Trong criteria_range1, các ô thứ 1, 2 và 4 khớp với tiêu chí của "a". Trong các ô tương ứng trong max_range, A2 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 10.

Ví dụ 3

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

1

a

Kỹ thuật

100

100

a

Doanh nghiệp

200

1

b

Kỹ thuật

300

1

a

Kỹ thuật

100

50

b

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

Trong criteria_range1, B2, B5 và B7 khớp với tiêu chí của "b". Trong các ô tương ứng trong criteria_range2, D5 và D7 khớp với tiêu chí > 100. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng trong max_range, A7 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 50.

Ví dụ 4

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

8

1

a

Kỹ thuật

8

100

a

Doanh nghiệp

8

11

b

Kỹ thuật

0

1

a

Kỹ thuật

8

12

b

Doanh nghiệp

0

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

12

Tham đối của criteria2 là A8. Tuy nhiên, vì A8 bị bỏ trống nên được coi là bằng 0 (không). Các ô trong criteria_range2 khớp với 0 là D5 và D7. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng trong max_range, A7 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 12.

Ví dụ 5

Cân nặng

Hạng

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A5,B2:c6,"a")

#VALUE!

Vì kích cỡ và hình dạng của max_range và criteria_range không giống nhau, nên MAXIFS trả về lỗi #VALUE! .

Ví dụ 6

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

1

a

Kỹ thuật

100

100

a

Doanh nghiệp

200

1

b

Kỹ thuật

300

1

a

Kỹ thuật

100

1

a

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Không có ô nào khớp với tiêu chí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm MINIFS

Hàm SUMIFS

Hàm AVERAGEIFS

Hàm COUNTIFS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×