Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm MAXIFS trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bằng một loạt các điều kiện hoặc tiêu chí cho trước.

Lưu ý: Tính năng này khả dụng trên Windows hoặc máy Mac nếu bạn đã Office 2019 hoặc nếu bạn có đăng ký Microsoft 365 của mình. Nếu bạn là người đăngMicrosoft 365 của bạn, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Cú pháp

MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Tham đối

Mô tả


max_range (bắt buộc)

Dải ô thực tế để xác định giá trị lớn nhất.


criteria_range1 (bắt buộc)

Là tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí.

criteria1
(bắt buộc)

Là tiêu chí ở dạng số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là lớn nhất. Tập hợp tiêu chí này cũng áp dụng cho các hàm MINIFS, SUMIFSAVERAGEIFS.

criteria_range2,
criteria2, ...(tùy chọn)

Các phạm vi bổ sung và các tiêu chí được liên kết của chúng. Bạn có thể nhập tối đa 126 cặp phạm vi/tiêu chí.

Ghi chú

  • Kích cỡ và hình dạng của các tham đối max_range và criteria_rangeN phải giống nhau, nếu không những hàm này trả về #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong mỗi bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Ví dụ 1

Hạng

Cân nặng

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,1)

91

Trong criteria_range1 các ô B2, B6 và B7 khớp với tiêu chí của 1. Trong các ô tương ứng trong max_range, A6 có giá trị tối đa. Kết quả kéo theo là 91.

Ví dụ 2

Cân nặng

Hạng

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Lưu ý: Criteria_range và max_range không được căn chỉnh nhưng chúng có hình dạng và kích cỡ như nhau.

Trong criteria_range1, các ô thứ 1, 2 và 4 khớp với tiêu chí của "a". Trong các ô tương ứng trong max_range, A2 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 10.

Ví dụ 3

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

1

a

Kỹ thuật

100

100

a

Doanh nghiệp

200

1

b

Kỹ thuật

300

1

a

Kỹ thuật

100

50

b

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

50

Trong criteria_range1, B2, B5 và B7 khớp với tiêu chí của "b". Trong các ô tương ứng trong criteria_range2, D5 và D7 khớp với tiêu chí > 100. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng trong max_range, A7 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 50.

Ví dụ 4

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

8

1

a

Kỹ thuật

8

100

a

Doanh nghiệp

8

11

b

Kỹ thuật

0

1

a

Kỹ thuật

8

12

b

Doanh nghiệp

0

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

12

Tham đối của criteria2 là A8. Tuy nhiên, vì A8 bị bỏ trống nên được coi là bằng 0 (không). Các ô trong criteria_range2 khớp với 0 là D5 và D7. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng trong max_range, A7 có giá trị tối đa. Do đó, kết quả bằng 12.

Ví dụ 5

Cân nặng

Hạng

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A5,B2:c6,"a")

#VALUE!

Vì kích cỡ và hình dạng của max_range và criteria_range không giống nhau, nên MAXIFS trả về lỗi #VALUE! .

Ví dụ 6

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

1

a

Kỹ thuật

100

100

a

Doanh nghiệp

200

1

b

Kỹ thuật

300

1

a

Kỹ thuật

100

1

a

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MAXIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Không có ô nào khớp với tiêu chí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm MINIFS

Hàm SUMIFS

Hàm AVERAGEIFS

Hàm COUNTIFS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×