Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Với Microsoft Syntex, bạn có thể nhanh chóng sắp xếp và phân loại tài liệu trong thư viện SharePoint của mình, hoạt động trên nền điện thoại ai và máy học. Tạo quy trình kinh doanh mạnh mẽ hơn bằng cách làm việc hiệu quả hơn với nội dung và dữ liệu của bạn trong đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu Microsoft Syntex

Hình minh họa một người có một mẩu giấy có bóng đèn trên đó.

Bắt đầu

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và sử dụng Syntex để tự động quản lý và xử lý tài liệu kinh doanh của tổ chức bạn.

Tổng quan về Microsoft Syntex

Thiết lập Microsoft Syntex

Cấp phép cho Microsoft Syntex

Giới thiệu về đường dẫn tìm hiểu Syntex

Hình minh họa một người đặt một mẩu giấy vào một chiếc máy đang làm khuấy động đồ thị thanh và đường xu hướng.

Mô hình

Tìm hiểu cách Syntex sử dụng các mô hình xử lý tài liệu thông minh để quản lý và tuân thủ.

Tổng quan về các mô hình Syntex

Xử lý tài liệu phi cấu trúc

Xử lý tài liệu tự do

Xử lý tài liệu có cấu trúc

Hình minh họa một người có bảng tạm và bong bóng thoại không có văn bản.

Thông qua

Thiết lập kế hoạch sử dụng Syntex và xem các tình huống ví dụ để thu nhỏ ý tưởng cho tổ chức của bạn. ​​​​​​

Áp dụng Microsoft Syntex

Các kịch bản ví dụ và trường hợp sử dụng

Đăng ký để dùng thử Syntex

Hình minh họa một người đặt một mẩu giấy vào một chiếc máy với đồng hồ để biểu thị thời gian, cũng như bánh răng và cogs.

Các tính năng khác

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Syntex để hợp lý hóa các quy trình khác trong tổ chức của bạn. ​​​​​

Tạo tài liệu bằng cách sử dụng cắp ráp nội dung

Tìm kiếm siêu dữ liệu trong thư viện tài liệu

Cộng tác bằng cách sử dụng chú thích

​​​​​

Xem thêm

Tải Microsoft Syntex

Câu hỏi thường gặp về Microsoft Syntex

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×