MINIFS (Hàm MINIFS)

Hàm MINIFS trả về giá trị tối thiểu trong số các ô được xác định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chí cho trước.

Lưu ý: Tính năng này sẵn dùng trên Windows hoặc Mac nếu bạn có Office 2019, hoặc nếu bạn có đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn là người đăng kýMicrosoft 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Office.

Cú pháp

MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Tham đối

Mô tả

min_range
nhập

Dải ô thực tế để xác định giá trị nhỏ nhất.

criteria_range1
nhập

Là tập hợp các ô cần đánh giá theo tiêu chí.

criteria1
nhập

Là tiêu chí ở dạng số, biểu thức hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được đánh giá là nhỏ nhất. Tập hợp tiêu chí này cũng áp dụng cho các hàm MAXIFS, SUMIFSAVERAGEIFS.

criteria_range2,
criteria2, ...(tùy chọn)

Các phạm vi bổ sung và các tiêu chí được liên kết của chúng. Bạn có thể nhập tối đa 126 cặp phạm vi/tiêu chí.

Ghi chú

  • Kích cỡ và hình dạng của các tham đối min_range và criteria_rangeN phải giống nhau, nếu không những hàm này sẽ trả về lỗi #VALUE!. .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong mỗi bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Ví dụ 1

Hạng

Cân nặng

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

Công thức

Kết quả

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,1)

88

Trong criteria_range1, ô B2, B6 và B7 khớp với tiêu chí 1. Trong các ô tương ứng ở min_range, A7 có giá trị tối thiểu. Do đó, kết quả là 88.

Ví dụ 2

Cân nặng

Hạng

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MINIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

Lưu ý: Criteria_range và min_range không được căn chỉnh nhưng chúng có hình dạng và kích cỡ như nhau.

Trong criteria_range1, các ô thứ 1, 2 và 4 khớp với tiêu chí "a". Trong các ô tương ứng ở min_range, A2 có giá trị tối thiểu. Do đó, kết quả là 10.

Ví dụ 3

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

11

a

Kỹ thuật

100

12

a

Doanh nghiệp

200

13

b

Kỹ thuật

300

14

b

Kỹ thuật

300

15

b

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

13

Trong criteria_range1, B2, B5, B6 và B7 khớp với tiêu chí của "b". Trong các ô tương ứng ở criteria_range2, D5, D6 và D7 khớp với tiêu chí > 100. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng ở min_range, D5 có giá trị tối thiểu. Do đó, kết quả là 13.

Ví dụ 4

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

8

1

a

Kỹ thuật

8

100

a

Doanh nghiệp

8

11

b

Kỹ thuật

0

1

a

Kỹ thuật

8

1

b

Doanh nghiệp

0

Công thức

Kết quả

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

1

Tham đối của criteria2 là A8. Tuy nhiên, vì A8 bị bỏ trống nên được coi là bằng 0 (không). Các ô trong criteria_range2 khớp với 0 là D5 và D7. Cuối cùng, trong số các ô tương ứng ở max_range, A7 có giá trị tối thiểu. Do đó, kết quả là 1.

Ví dụ 5

Cân nặng

Hạng

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

Công thức

Kết quả

=MINIFS(A2:A5,B2:C6,"a")

#VALUE!

Vì kích cỡ và hình dạng của min_range và criteria_range không giống nhau nên MINIFS trả về lỗi #VALUE!. .

Ví dụ 6

Cân nặng

Hạng

Lớp

Cấp độ

10

b

Doanh nghiệp

100

1

a

Kỹ thuật

100

100

a

Doanh nghiệp

200

1

b

Kỹ thuật

300

1

a

Kỹ thuật

100

1

a

Doanh nghiệp

400

Công thức

Kết quả

=MINIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

Không có ô nào khớp với tiêu chí.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm MAXIFS

Hàm SUMIFS

Hàm AVERAGEIFS

Hàm COUNTIFS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×