Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm MMULT trả về tích ma trận của hai mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, bạn phải nhập công thức dưới dạng công thức mảng cũ bằng cách trước tiên, chọn phạm vi đầu ra, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có các đối số dưới đây:

 • array1, array2    Bắt buộc. Những mảng mà bạn muốn nhân.

Chú thích

 • Số cột trong mảng 1 phải bằng với số hàng trong mảng 2 và cả hai mảng chỉ được chứa số.

 • Array1 và array2 có thể được cung cấp dưới dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.

 • Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

  • Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

  • Số cột trong array1 khác với số hàng trong mảng 2.

 • Mảng tích số ma trận a của hai mảng b và c là:

  Phương trình

  trong đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

Ví dụ 1

Hàm MMULT- Ví dụ 1

Ví dụ 2

Hàm MMULT- Ví dụ 2

Bạn phải nhập các công thức ở trên dưới dạng công thức mảng để công thức hoạt động chính xác. Sau khi bạn nhập công thức, nhấn Enter nếu bạn có đăng ký hiện Microsoft 365; nếu không , nhấn Ctrl+Shift+Enter. Nếu công thức không được nhập dưới dạng công thức mảng, một kết quả duy nhất sẽ được trả về.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×