MMULT (Hàm MMULT)

Hàm Mmult trả về sản phẩm ma trận của hai mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức ở phía trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Enter để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, hãy nhập công thức ở ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có các đối số dưới đây:

 • array1, array2    Bắt buộc. Những mảng mà bạn muốn nhân.

Chú thích

 • Số cột trong array1 phải giống như số hàng trong array2, và cả hai mảng đều phải chỉ chứa các số.

 • Array1 và array2 có thể được cung cấp dưới dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.

 • Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

  • Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

  • Số cột trong array1 khác với số hàng trong array2.

 • Mảng tích số ma trận a của hai mảng b và c là:

  Phương trình

  trong đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

Ví dụ 1

Hàm MMULT-ví dụ 1

Ví dụ 2

Hàm MMULT-ví dụ 2

Bạn phải nhập các công thức trên dưới dạng công thức mảng cho nó hoạt động đúng cách. Sau khi bạn nhập công thức, nhấn Enter nếu bạn có một thuê bao Microsoft 365 hiện tại; nhấn Ctrl + Shift + Enter. Nếu công thức không được nhập dưới dạng công thức mảng, một kết quả duy nhất được trả về.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×