Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm MMULT trả về tích ma trận của hai mảng. Kết quả là một mảng có số hàng bằng mảng 1 và có số cột bằng mảng 2.

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Cú pháp

MMULT(array1, array2)

Cú pháp hàm MMULT có các đối số dưới đây:

 • array1, array2    Bắt buộc. Những mảng mà bạn muốn nhân.

Chú thích

 • Số cột trong array1 phải bằng số hàng trong array2 và cả hai mảng chỉ được chứa số.

 • Mảng 1 và mảng 2 có thể là có dạng phạm vi ô, hằng số mảng hoặc tham chiếu.

 • Hàm MMULT trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

  • Bất kỳ ô nào là ô trống hoặc chứa văn bản.

  • Số cột trong array1 khác với số hàng trong array2.

 • Mảng tích số ma trận a của hai mảng b và c là:

  Phương trình

  trong đó i là số hàng và j là số cột.

Ví dụ

Ví dụ 1

Hàm MMULT- Ví dụ 1

Ví dụ 2

Hàm MMULT- Ví dụ 2

Bạn phải nhập công thức ở trên làm công thức mảng để công thức đó hoạt động chính xác. Sau khi bạn nhập công thức, nhấn Enter nếu bạn có đăng ký hiện Microsoft 365; nếu không, hãy nhấn Ctrl+Shift+Enter. Nếu công thức không được nhập dưới dạng công thức mảng, một kết quả duy nhất được trả về.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×