MOD (Hàm MOD)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MOD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số dư sau khi chia một số cho ước số. Kết quả có cùng dấu với ước số.

Cú pháp

MOD(number, divisor)

Cú pháp hàm MOD có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm số dư.

  • Divisor    Bắt buộc. Số mà bạn muốn chia số cho nó.

Chú thích

  • Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MOD(3, 2)

Số dư của 3/2

1

=MOD(-3, 2)

Số dư của -3/2. Dấu sẽ giống như dấu của số chia

1

=MOD(3, -2)

Số dư của 3/-2. Dấu giống với dấu của số chia

-1

=MOD(-3, -2)

Số dư của -3/-2. Dấu giống với dấu của số chia

-1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×