Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm MROUND trả về một số được làm tròn đến bội số mong muốn.

Cú pháp

MROUND(number, multiple)

Cú pháp hàm MROUND có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

  • Multiple    Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

Chú thích

  • Hàm MROUND làm tròn lên, hướng ra xa số không, nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị của multiple.

  • Các tham đối Số và Bội số phải có cùng dấu. Nếu không, hàm sẽ trả về lỗi #NUM.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MROUND(10, 3)

Làm tròn 10 về bội số gần nhất của 3.

9

=MROUND(-10, -3)

Làm tròn -10 về bội số gần nhất của -3.

-9

=MROUND(1,3, 0,2)

Làm tròn 1,3 về bội số gần nhất của 0,2.

1,4

=MROUND(5, -2)

Trả về thông báo lỗi #NUM! vì -2 và 5 khác dấu.

#NUM!

Các hạn chế đã biết

Khi gán giá trị thập phân cho tham đối Bội số, hướng làm tròn sẽ là không xác định đối với các số điểm giữa. Ví dụ: MROUND(6,05;0,1) trả về 6,0 trong khi MROUND(7,05;0,1) trả về 7,1.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×