MROUND (Hàm MROUND)

MROUND trả về một số được làm tròn đến nhiều mong muốn.

Cú pháp

MROUND(number, multiple)

Cú pháp hàm MROUND có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

  • Multiple    Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

Chú thích

  • Hàm MROUND làm tròn lên, hướng ra xa số không, nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị của multiple.

  • Các tham đối Số và Bội số phải có cùng dấu. Nếu không, hàm sẽ trả về lỗi #NUM.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MROUND(10, 3)

Làm tròn 10 về bội số gần nhất của 3.

9

=MROUND(-10, -3)

Làm tròn -10 về bội số gần nhất của -3.

-9

=MROUND(1,3, 0,2)

Làm tròn 1,3 về bội số gần nhất của 0,2.

1,4

=MROUND(5, -2)

Trả về thông báo lỗi #NUM! vì -2 và 5 khác dấu.

#NUM!

Các hạn chế đã biết

Khi gán giá trị thập phân cho tham đối Bội số, hướng làm tròn sẽ là không xác định đối với các số điểm giữa. Ví dụ: MROUND(6,05;0,1) trả về 6,0 trong khi MROUND(7,05;0,1) trả về 7,1.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×