Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn tạo sổ ghi chép trong OneNote, nó sẽ tự động được lưu ở định dạng tệp mới nhất. Bạn cần định dạng này nếu bạn muốn tất cả các tính năng mới nhất của OneNote hoạt động đúng cách.

Định dạng mới được đặt tên là “Định dạng sổ ghi chép OneNote 2010-2016" để cho bạn biết rằng nó tương thích với định dạng OneNote 2010 và 2013. OneNote 2016 có thể đọc sổ ghi chép được tạo bằng OneNote 2016 hoặc 2013 và cũng có thể mở, xem và sửa bất cứ tệp sổ ghi chép nào được lưu theo định dạng tệp OneNote 2010 và 2007 cũ hơn.

Mẹo: Nếu bạn đang nâng cấp từ OneNote 2007 lên OneNote 2016, thì sổ ghi chép hiện có của bạn nằm ở định dạng OneNote 2007 sẽ không tự động được chuyển đổi. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn có thể dùng OneNote 2016 cho tất cả ghi chú mà bạn đang làm việc, bao gồm dự án cộng tác với những người có sổ ghi chép được chia sẻ được lưu ở định dạng cũ. Nếu bạn vẫn đang chia sẻ ghi chú với mọi người bằng OneNote 2007, hãy hoãn việc nâng cấp định dạng tệp sổ ghi chép cho đến khi tất cả những người khác đã nâng cấp lên OneNote 2010 trở lên.

Để kiểm tra sổ ghi chép được lưu theo định đạng tệp nào:

  • Trong OneNote 2016 hoặc 2013, hãy mở một sổ ghi chép và nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ OneNote. Nếu [Phương thức Tương thích] xuất hiện bên cạnh tên sổ ghi chép, có nghĩa là sổ ghi chép này được lưu ở định dạng 2007 cũ hơn.

  • Trong OneNote 2010, hãy chọn Tệp > Thông tin. Bên cạnh tên sổ ghi chép mà bạn muốn kiểm tra, hãy chọn nút Thiết đặt, sau đó bấm vào Thuộc tính. Trong hộp thoại Thuộc tính Sổ ghi chép, hãy nhìn Định dạng Mặc định để xem sổ ghi chép được lưu ở định dạng nào.

Định dạng tệp mới được đặt tên là "Định dạng sổ ghi chép OneNote 2010-2013" để cho bạn biết nó tương thích với định dạng OneNote 2010. OneNote 2013 có thể đọc sổ ghi chép được tạo bằng OneNote 2010 hoặc với OneNote 2013 và nó cũng có thể mở, xem và sửa bất kỳ tệp sổ ghi chép nào được lưu theo định dạng tệp OneNote 2010 và 2007 cũ hơn.

Nếu bạn đang nâng cấp từ OneNote 2007 lên OneNote 2013, sổ ghi chép hiện tại của bạn trong định dạng OneNote 2007 sẽ không tự động được chuyển đổi. Điều này nhằm đảm bảo rằng bạn có thể dùng OneNote 2013 cho tất cả các ghi chú mà bạn có thể đang làm việc, bao gồm các dự án cộng tác với những người có sổ ghi chép được chia sẻ được lưu ở định dạng cũ hơn.

Mẹo: Nếu việc chia sẻ ghi chú với những người sử dụng OneNote 2007 không quan trọng đối với bạn, tốt nhất bạn nên chuyển đổi sổ ghi chép hiện có của mình sang định dạng mới 2010-2013 để bạn có thể tận hưởng tất cả các tính năng của OneNote 2013.
 

Để kiểm tra sổ ghi chép được lưu theo định đạng tệp nào:

  • Trong OneNote 2013, hãy mở một sổ ghi chép và nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ OneNote. Nếu [Phương thức Tương thích] xuất hiện bên cạnh tên sổ ghi chép, có nghĩa là sổ ghi chép này được lưu ở định dạng 2007 cũ hơn.

  • Trong OneNote 2010, hãy bấm Tệp > Thông tin. Bên cạnh tên sổ ghi chép mà bạn muốn kiểm tra, hãy bấm nút Thiết đặt, sau đó bấm Thuộc tính. Trong hộp thoại Thuộc tính Sổ tay, hãy nhìn Định dạng Mặc định để xem sổ ghi chép được lưu ở định dạng nào.

Lưu ý: Không thể mở được định dạng tệp OneNote 2010-2013 trong OneNote 2007. Nếu bạn đã nâng cấp sổ ghi chép lên định dạng tệp 2010-2013, bạn có thể dùng công cụ chuyển đổi OneNote để bạn có thể thay đổi sổ ghi chép từ định dạng này sang định dạng khác.

Nâng cấp từ OneNote 2003

OneNote 2003 đã được tạo gần một thập kỷ trước và không thể đọc định dạng tệp hoặc hiểu rõ các tính năng trong ba phiên bản OneNote mới hơn.

Nếu bạn đang nâng cấp từ OneNote 2003 lên OneNote 2013 và bạn muốn có thể sửa các ghi chú hiện có của mình, bạn sẽ cần nâng cấp toàn bộ sổ ghi chép 2003 của mình lên định dạng 2013 hoặc 2007. Để thực hiện điều này, hãy mở sổ ghi chép định dạng 2003 trong OneNote 2013, rồi chấp nhận lời nhắc cho bạn biết rằng bạn cần nâng cấp.

Lưu ý: Nếu bạn nâng cấp sổ ghi chép OneNote 2003 của mình lên định dạng 2007, một vài tính năng của OneNote 2013 vẫn sẽ không sẵn dùng — bao gồm phương trình toán học, ghi chú được nối kết và lập phiên bản sổ ghi chép.
 

Sau khi sổ ghi chép OneNote 2003 của bạn được chuyển đổi sang định dạng mới hơn, bạn sẽ không thể thay đổi sổ ghi chép đó trở lại. Nếu việc giữ sổ ghi chép 2003 ở định dạng cũ rất quan trọng đối với bạn, hãy cân nhắc việc tạo bản sao lưu trước khi chuyển đổi bản sao làm việc của bạn sang định dạng mới nhất. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×