Trong lễ kỷ niệm của LGBTQI + Pride month 2020, Hiển thị niềm tự hào của bạn sẽ bật chủ đề trải nghiệm người dùng đặc biệt lấy cảm hứng từ các cờ của cộng đồng LGTBQI +.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×