Không giống như các ứng dụng Microsoft Office trên máy tính, không có nút lưu trong PowerPoint cho web. Đó là vì PowerPoint tự động lưu mọi thứ bạn nhập, định dạng và tổ chức trên các trang chiếu của bạn vào điện toán đám mây.

Bản trình bày của bạn được lưu trực tuyến nơi bạn có thể truy nhập từ bất kỳ đâu mà bạn có kết nối vào Web.

Để lưu bản trình bày của bạn vào máy tính, hãy xem Lưu bản trình bày của bạn trên máy cục bộ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×