Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giúp người xem sử dụng nội dung của bạn hiệu quả hơn với các tính năng Phát trực tuyến video và âm thanh.  

Thêm hoặc loại bỏ các tính năng video và âm thanh 

Để thêm hoặc xóa các tính năng khỏi video hoặc âm thanh, hãy chọn Cài đặt video hoặc Cài đặt âm thanh ở góc trên cùng bên phải của video hoặc âm thanh. 

Trình phát video hiển thị cuộc họp Teams đang diễn ra. Ba nhân viên văn phòng ngồi xung quanh một bảng hội nghị với các thiết bị ở phía trước. Trên giao diện người dùng màn hình ở màn hình phía trên bên phải hiển thị cho người dùng nơi họ có thể truy nhập cài đặt video để bật và tắt chú thích và chú thích.

Trong panel cài đặt Video hoặc Âm thanh, hãy tắt một tính năng để xóa tính năng đó khỏi video hoặc âm thanh của bạn. Biểu tượng cho các tính năng được bật sẽ xuất hiện trong dẫn hướng ở phía bên phải của video hoặc âm thanh. Việc chọn một biểu tượng sẽ mở bảng điều khiển của tính năng đó.

Trình phát video trong trình duyệt hiển thị cuộc họp Teams đang diễn ra. Ba nhân viên văn phòng ngồi xung quanh một bảng hội nghị với các thiết bị ở phía trước. Văn bản trong pa-nen cài đặt video phía bên phải hiển thị cho Quản trị người dùng nơi họ có thể bật hoặc tắt các tính năng bản chép lại và chú thích và chú thích cho tất cả người dùng.

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền truy nhập chỉnh sửa vào video hoặc âm thanh mới có thể xem cài đặt và bật hoặc tắt tính năng. 
 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×