Chúng tôi sẽ chỉ hiển thị các tác vụ từ tài khoản thư mặc định của bạn ngay bây giờ. Bạn có thể cấu hình điều này bằng cách đi đến cài đặt > thư > mặc định. Chỉ các tài khoảnMicrosoft 365 và Outlook.com được hỗ trợ.

Vui lòng cho chúng tôi phản hồi bằng cách đi đến thiết đặt > giúp & phản hồi > đề xuất một tính năng > đăng một ý tưởng.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×