You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Để dễ dàng cập nhật tiêu đề biểu đồ hoặc trục, nhãn hoặc hộp văn bản mà bạn đã thêm vào biểu đồ, bạn có thể nối kết nó đến một ô trang tính. Những thay đổi bạn thực hiện với dữ liệu trong ô trang tính đó sẽ tự động xuất hiện trong biểu đồ.

Lưu ý: Các tùy chọn liên kết hiện không sẵn dùng với các loại biểu đồ sau: • Bản đồ • Bản đồ cây • Ánh mặt trời • Biểu đồ tần suất • Biểu đồ Pareto • Dê dữ liệu trung & Hộp • Thác nước • Hìnhphễu

 1. Trên biểu đồ, hãy bấm vào tiêu đề, nhãn hoặc hộp văn bản mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính hoặc làm như sau để chọn nó từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Làm như vậy sẽ hiển thị các tab Công cụ Biểu đồ.

   Lưu ý: Tên của các tab trong Công cụ biểu đồ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Excel bạn đang sử dụng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn sử dụng.

   ảnh ribbon excel

 2. Trong thanh công thức, hãy nhập dấu bằng (=).

 3. Trong trang tính, hãy chọn ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong tiêu đề, nhãn hoặc hộp văn bản trên biểu đồ.

  Mẹo: Bạn cũng có thể nhập tham chiếu đến ô trang tính. Bao gồm tên trang tính, theo sau là một dấu chấm than, ví dụ: Sheet1! F2

 4. Nhấn ENTER.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×