Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm NA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị lỗi #N/A. #N/A là giá trị lỗi có nghĩa là "không có giá trị nào". Hãy dùng NA để đánh dấu các ô trống. Bằng cách nhập #N/A vào những ô mà bạn đang thiếu thông tin, bạn có thể tránh được rắc rối khi vô tình đưa các ô trống vào các phép tính. (Khi một công thức tham chiếu tới một ô có chứa #N/A, nó sẽ trả về giá trị #N/A).

Cú pháp

NA( )

Cú pháp của hàm NA không có các đối số.

Chú thích

  • Bạn phải đưa cặp dấu ngoặc đơn trống vào tên hàm. Nếu không, Microsoft Excel sẽ không nhận biết đó là hàm.

  • Bạn cũng có thể nhập thẳng giá trị #N/A vào một ô. Hàm NA được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×