Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm NEGBINOMDIST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phân bố nhị thức âm. Hàm NEGBINOMDIST trả về xác suất sẽ có number_f lần thất bại trước thành công thứ number_s, khi xác suất không đổi của một lần thành công là probability_s. Hàm này tương tự như phân bố nhị thức, ngoại trừ việc số lần thành công được cố định và số lần thử biến đổi. Giống như phân bố nhị thức, số lần thử được giả định là độc lập.

Ví dụ, bạn cần tìm 10 người có phản xạ tốt nhất và bạn biết xác suất mà một ứng viên đạt khả năng này là 0,3. Hàm NEGBINOMDIST tính toán xác suất mà bạn sẽ gặp được một số lượng nào đó các ứng viên không đạt yêu cầu trước khi tìm được 10 ứng viên đạt yêu cầu.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm NEGBINOM.DIST.

Cú pháp

NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s)

Cú pháp hàm NEGBINOMDIST có các đối số sau đây:

 • Number_f     Bắt buộc. Số lần thất bại.

 • Number_s     Bắt buộc. Số ngưỡng thành công.

 • Probability_s     Bắt buộc. Xác suất thành công.

Chú thích

 • Number_f và number_s được cắt cụt về số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu probability_s < 0 hoặc nếu probability > 1, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu number_f < 0 hoặc number_s < 1, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của phân bố nhị thức âm là:

  Phương trình

  trong đó:

  x là number_f, r là number_s, và p là probability_s.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

10

Số lần thất bại

5

Số ngưỡng thành công

0,25

Xác suất thành công

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NEGBINOMDIST(A2,A3,A4)

Phân bố nhị thức âm của các số hạng ở trên.

0,05504866

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×