Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm NEGBINOMDIST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phân bố nhị thức âm. Hàm NEGBINOMDIST trả về xác suất sẽ có number_f lần thất bại trước thành công thứ number_s, khi xác suất không đổi của một lần thành công là probability_s. Hàm này tương tự như phân bố nhị thức, ngoại trừ việc số lần thành công được cố định và số lần thử biến đổi. Giống như phân bố nhị thức, số lần thử được giả định là độc lập.

Ví dụ, bạn cần tìm 10 người có phản xạ tốt nhất và bạn biết xác suất mà một ứng viên đạt khả năng này là 0,3. Hàm NEGBINOMDIST tính toán xác suất mà bạn sẽ gặp được một số lượng nào đó các ứng viên không đạt yêu cầu trước khi tìm được 10 ứng viên đạt yêu cầu.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm NEGBINOM.DIST.

Cú pháp

NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s)

Cú pháp hàm NEGBINOMDIST có các đối số sau đây:

 • Number_f     Bắt buộc. Số lần thất bại.

 • Number_s     Bắt buộc. Số ngưỡng thành công.

 • Probability_s     Bắt buộc. Xác suất thành công.

Chú thích

 • Number_f và number_s được cắt cụt về số nguyên.

 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu probability_s < 0 hoặc nếu probability > 1, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu number_f < 0 hoặc number_s < 1, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Phương trình của phân bố nhị thức âm là:

  Equation

  trong đó:

  x là number_f, r là number_s, và p là probability_s.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

10

Số lần thất bại

5

Số ngưỡng thành công

0,25

Xác suất thành công

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NEGBINOMDIST(A2,A3,A4)

Phân bố nhị thức âm của các số hạng ở trên.

0,05504866

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×