1. Mở tài liệu.

  2. Bấm hoặc gõ nhẹ vào đầu đoạn văn mà bạn muốn nghe.

    Đặt con trỏ vào đầu tài liệu để đọc toàn bộ tài liệu.

  3. Chọn xem lại> đọc to.

    Nút đọc to

Xem thêm

Trung tâm Trợ năng Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×