Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

ID kỹ thuật số cho phép bạn gửi thư được ký điện tử bằng Microsoft Outlook. ID số—còn được gọi là chứng chỉ số—giúp chứng minh định danh của bạn và giúp ngăn chặn giả mạo thư để bảo vệ tính xác thực của thư email. Bạn cũng có thể mã hóa thư để có quyền riêng tư lớn hơn.

Lưu ý: Chữ ký số không giống như chữ ký thư , đâylà lời chào có thể tùy chỉnh. Chữ ký điện tử sẽ thêm mã duy nhất vào thư mà chỉ xuất phát từ ID số do người gửi đích thực giữ.

Bạn muốn làm gì?

Bạn sẽ cần phải có ID số được cấp bởi một cơ quan chứng nhận độc lập.

Tuy nhiên, tổ chức của bạn có thể có các chính sách yêu cầu một quy trình khác. Hãy xem người quản trị mạng của bạn để biết thêm thông tin.

Bạn có thể chọn có nhiều ID số — một ID cho chữ ký số của bạn, trong nhiều khu vực có thể có ý nghĩa pháp lý và một ID khác cho việc mã hóa.

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn để > tâm Tin cậy.

 2. Trong mục Trung tâm Tin cậy của Microsoft Outlook, hãy bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 3. Trên tab Bảo mật Email, bên dưới Email được mã hóa,bấmvào Cài đặt.

  Cài đặt

  Lưu ý: Nếu bạn có ID kỹ thuật số, các thiết đặt để sử dụng ID kỹ thuật số sẽ được tự động cấu hình cho bạn. Nếu bạn muốn sử dụng ID kỹ thuật số khác, hãy làm theo các bước còn lại trong quy trình này.

 4. Dưới Tùy chọn Thiết đặt Bảo mật,bấm Mới.

 5. Trong hộp Tên Cài đặt Mật, hãy nhập tên.

 6. Trong danh sách Định dạng Mã hóa, bấm vào S/MIME. Tùy thuộc vào loại chứng chỉ của bạn, bạn có thể chọn Exchange Bảo mật thay vào đó.

 7. Bên cạnh hộp Chứng chỉ Ký, hãy bấm Chọn, rồi chọn chứng chỉ hợp lệ để ký điện tử.

  Lưu ý: Để tìm hiểu xem chứng chỉ có nhằm mục đích ký điện tử và mã hóa không, trong hộp thoại Chọn Chứng chỉ, hãy bấm Xem Chứng chỉ. Một chứng chỉ thích hợp cho việc mã hóa nhắn tin (chẳng hạn như ký điện tử) có thể có trạng thái, ví dụ: "Bảo vệ thư email".

 8. Chọn hộp kiểm Gửi những chứng chỉ này với thư đã ký trừ khi bạn sẽ chỉ gửi và nhận thư đã ký trong tổ chức của bạn.

  Lưu ý: Cài đặt bạn chọn sẽ trở thành mặc định khi bạn gửi thư mã hóa. Nếu bạn không muốn các cài đặt này được sử dụng theo mặc định cho tất cả các thư mã hóa, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thiết đặt Bảo mật Mặc định cho định dạng thư hóa này.

Để gửi và nhận email đã mã hóa, cả người gửi và người nhận phải chia sẻ chứng chỉ ID số của họ với nhau.

 1. Mở thư được ký điện tử như được biểu thị trong danh sách thư bằng biểu tượng Chữ ký.

 2. Bấm chuột phải vào tên trong hộp Từ, rồi bấm Thêm vào Outlook hệ.

 3. Nếu bạn đã có mục nhập cho người này, trong hộp thoại Sao đôi Liên hệ được Phát hiện, hãy chọn Cập nhật thông tin của Liên hệ đã chọn.

  Lưu ý: 

  • Một bản sao lưu sẽ được lưu trong thư mục Các mục Đã xóa.

  • Chứng chỉ hiện được lưu cùng với mục nhập liên hệ của bạn cho người nhận này. Bây giờ bạn có thể gửi thư được mã hóa cho người này.

  • Để xem chứng chỉ cho một liên hệ, hãy bấm đúp vào tên của người đó rồi bấm tab Chứng chỉ.

Xem chứng chỉ cho một liên hệ

 1. Trên thanh Dẫn hướng, hãy bấm Mọi người.

 2. Trên tab Trang đầu, bấm vào Danh sách.

  Thay đổi dạng xem hiện tại thành 'Danh sách'

 3. Bấm đúp vào tên của người đó, rồi trên tab Liên hệ, bấm Chứng chỉ.

  Hiện chứng chỉ của một người cụ thể

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu tài Microsoft Exchange Server mới.

Để có được ID Exchange Server số—ví dụ, thông qua Dịch vụ Quản lý Khóa - người quản trị tài khoản Exchange của bạn phải có chức năng bảo mật chạy trên máy chủ và cung cấp cho bạn một mật khẩu đặc biệt, được gọi là một mã thông báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục người quản Exchange của bạn.

 1. Trên tab Tệp, chọn Tùy > chọn > tâm Tin cậy

 2. Trong mục Trung tâm Tin cậy của Microsoft Outlook, hãy bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 3. Trên tab Bảo mật Email, bên dưới ID Kỹ thuật số (Chứng chỉ),bấm Nhận ID Kỹ thuật số.

 4. Bấm vào Thiết lập Bảo mật cho tôi trên Exchange > OK

 5. Trong hộp Tên ID Kỹ thuật số, nhập tên của bạn.

 6. Trong hộp Mã thông báo, nhập mật khẩu đặc biệt mà người quản trị Exchange bạn gán cho bạn.

 7. Trong hộp Microsoft Office Outlook Mật khẩu Bảo mật, hãy nhập mật khẩu khác cho ID kỹ thuật số, rồi nhập lại mật khẩu vào hộp Xác nhận.

  Lưu ý: Bạn sẽ nhận được thông báo trong Hộp thư đến từ người quản Exchange của bạn, người này yêu cầu bạn phải nhập mật khẩu được tạo trong bước này.

 8. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhập mật khẩu của bạn, chọn hộp kiểm Nhớ mật khẩu cho, rồi nhập số phút bạn muốn Outlook nhớ mật khẩu của mình.

 9. In the Root Certificate Store message that appears, click Yes.

Bạn muốn làm gì?

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tincậy , rồi bấm vào Bảo mật Email.

 2. Bên dưới ID kỹ thuật số (Chứng chỉ),bấm Lấy ID Kỹ thuật số.

 3. Bấm Nhận chứng chỉ S/MIME từ Cơ quan cấp Chứng chỉ bênngoài , rồi bấm OK.

  Outlook khởi động trình duyệt web của bạn và mở một trang web trên website Microsoft Office Online liệt kê một số cơ quan cấp chứng chỉ. Bấm vào id bạn muốn sử dụng và làm theo hướng dẫn trên trang web để đăng ký ID kỹ thuật số. Sau đó, cơ quan cấp chứng nhận sẽ gửi cho bạn ID kỹ thuật số và hướng dẫn qua email.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tincậy , rồi bấm vào Bảo mật Email.

 2. Bên dưới Email được mã hóa,bấm Vào Cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn có ID kỹ thuật số, các thiết đặt để sử dụng ID kỹ thuật số sẽ được tự động cấu hình cho bạn. Nếu bạn muốn sử dụng ID kỹ thuật số khác, hãy xác định ID kỹ thuật số bằng cách làm theo các bước còn lại trong quy trình này.

 3. Ở cuối phần Tùy chọn Thiết đặt Bảo mật, bấm Mới.

 4. Trong hộp Tên Cài đặt Mật, hãy nhập tên.

 5. Trong danh sách Định dạng Mã hóa, bấm vào S/MIME. Tùy thuộc vào loại chứng chỉ của bạn, bạn có thể chọn Exchange Bảo mật thay vào đó.

 6. Bên cạnh hộp Chứng chỉ Ký, hãy bấm Chọn, rồi chọn chứng chỉ hợp lệ để ký điện tử.

  Lưu ý: Để tìm hiểu xem chứng chỉ có dùng để ký điện tử và mã hóa không, trên hộp thoại Chọn Chứng chỉ, hãy bấm Xem Chứng chỉ. Một chứng chỉ thích hợp cho việc mã hóa thư (chẳng hạn như ký điện tử) có thể cho biết ví dụ: "Bảo vệ thư email".

 7. Bên cạnh hộp Chứng chỉ Mã hóa, bấm Chọn, sau đó chọn một chứng chỉ hợp lệ để mã hóa.

 8. Chọn hộp kiểm Gửi những chứng chỉ có thư đã ký trừ khi bạn sẽ chỉ gửi và nhận thư đã ký trong tổ chức của mình.

  Lưu ý: Cài đặt bạn chọn sẽ trở thành mặc định bất cứ khi nào bạn gửi thư mã hóa. Nếu bạn không muốn sử dụng các cài đặt này theo mặc định cho tất cả các thư mã hóa của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thiết đặt Bảo mật Mặc định cho tất cả các thư hóa.

 1. Mở thư đã được ký điện tử.

 2. Bấm chuột phải vào tên trong hộp Từ, rồi bấm Thêm vào Outlook Hệ trên menu lối tắt.

 3. Nếu bạn đã có mục nhập cho người này, trong hộp thoại Sao đôi Liên hệ được Phát hiện, hãy chọn Cập nhật thông tin của Liên hệ đã chọn. Một bản sao lưu sẽ được lưu trong Thư mục Các mục Đã xóa.

  Chứng chỉ hiện được lưu cùng với mục nhập liên hệ của bạn cho người nhận này. Bây giờ bạn có thể gửi thông điệp email được mã hóa cho người này.

  Để xem chứng chỉ cho một liên hệ, hãy bấm đúp vào tên của người đó rồi bấm tab Chứng chỉ.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007. Hầu hết các tài khoản gia đình và cá nhân không sử dụng Microsoft Exchange.

Để có được ID Exchange số—ví dụ, thông qua Dịch vụ Quản lý Khóa — người quản trị Exchange của bạn phải chạy bảo mật trên máy chủ và phải cung cấp cho bạn một mật khẩu đặc biệt, được gọi là một mã thông báo. Sau đó, Exchange sẽ gửi cho bạn thư xác minh mã thông báo của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục người quản Exchange của bạn.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tincậy , rồi bấm vào Bảo mật Email.

 2. Bên dưới ID kỹ thuật số (Chứng chỉ),bấm Lấy ID Kỹ thuật số.

 3. Bấm vào Thiết lập Bảo mật cho tôi trên Exchange.

 4. Bấm OK.

 5. Trong hộp Tên ID Kỹ thuật số, nhập tên của bạn.

 6. Trong hộp Mã thông báo, nhập mật khẩu đặc biệt mà người quản trị Exchange bạn gán cho bạn.

 7. Trong hộp Microsoft Office Outlook Mật khẩu Bảo mật, hãy nhập mật khẩu khác cho ID kỹ thuật số, rồi nhập lại mật khẩu vào hộp Xác nhận.

  Bạn sẽ nhận được thông báo trong Hộp thư đến từ người quản trị Exchange bên bạn và yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã tạo trong bước này.

 8. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhập mật khẩu của bạn, bấm vào hộp kiểm Nhớ mật khẩu cho, rồi nhập số phút bạn muốn Outlook nhớ mật khẩu của mình.

 9. In the Root Certificate Store message that appears, click Yes.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×