Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn gặp phải lỗi này khi tìm cách quy đổi Office?

"Bạn đã đạt đến số lượng sản phẩm Office tối đa có thể được liên kết với tài khoản Microsoft của mình".

Bạn có thể gặp lỗi này khi đã quy đổi số bản sao tối đa của các gói mua một lần của Office (Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013) cho chỉ một tài khoản Microsoft. Bạn có một vài tùy chọn để giải quyết vấn đề này.

Lưu ý: Lỗi này không áp dụng cho đăng ký Microsoft 365 khi tài khoản Microsoft của bạn chỉ có thể liên Microsoft 365 đăng ký dành cho gia đình.

1 - Tạo tài khoản Microsoft thứ hai

Nếu bạn muốn quy đổi thêm nhiều bản sao Office và bạn đã đạt đến giới hạn, bạn có thể tạo một tài khoản Microsoft thứ hai và đổi thêm bản sao Office bằng tài khoản Microsoft thứ hai này.

  1. Tạo tài khoản Microsoft thứ hai từ https://signup.live.com

  2. Đi tới vị trí bạn đang mua Office, như http://office.microsoft.com

  3. Mua và quy đổi các bản sao còn lại của Office bằng tài khoản Microsoft mới.

2 - Cân nhắc về cấp phép số lượng lớn

Cấp phép phần mềm số lượng lớn giúp chạy phần mềm trên nhiều máy tính trong tổ chức một cách dễ dàng hơn và giá cả phải chăng hơn.

Vui lòng truy nhập Trang web Cấp phép số lượng lớn của Microsoft để biết thêm thông tin.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×