Nhận trợ giúp trong ứng dụng cho Outlook for iOS và Android

Bạn có thể làm được những gì trong ứng dụng?

Truy nhập các câu hỏi thường gặp trong ứng dụng ở Outlook for iOS hoặc Android

Dễ dàng tìm thông tin bạn cần bằng cách tìm kiếm ở các câu hỏi thường gặp trong ứng dụng toàn diện!

Outlook for iOS

Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn và sau đó là ? > câu hỏi thường gặp.

Hình ảnh của danh sách thư trong Outlook for iOS.

Hình ảnh ngăn dẫn hướng bên trái trong Outlook for iOS.

Chọn Câu hỏi thường gặp

Outlook for Android

Mở menu và đi đến thiết đặt > giúp & phản hồi > câu hỏi thường gặp.

Đi đến Cài đặt

Chọn Trợ giúp & phản hồi

Chọn Câu hỏi thường gặp

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ trong Outlook for iOS hoặc Android

Lựa chọn tốt nhất để bạn có được sự trợ giúp chuyên nghiệp nhất về Outlook for iOS hoặc Android nằm ngay bên trong ứng dụng! Dễ dàng liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng cách sử dụng chức năng gửi tin nhắn trong Outlook.

Lưu ý: Khi bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ không nhận được email hoặc nhận được một cuộc gọi lại. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được thông báo khi nhóm hỗ trợ trả lời bạn và bạn có thể dễ dàng liên lạc với họ trong ứng dụng. Tìm thông báo trên biểu tượng Cài đặt và biểu tượng Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

Outlook for iOS

Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn và sau đó ? > liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Hình ảnh của danh sách thư trong Outlook for iOS.

Hình ảnh ngăn dẫn hướng bên trái trong Outlook for iOS.

Chọn Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ

Outlook for Android

Đi đến thiết đặt > Trợ giúp & phản hồi > liên hệ hỗ trợ.

Đi đến Cài đặt

Chọn Trợ giúp & phản hồi

Chọn Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ

Đề xuất một tính năng cho Outlook for iOS hoặc Android

Bạn có yêu cầu về tính năng hoặc muốn bỏ phiếu cho ý tưởng của người khác? Chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến từ bạn để có thể xây dựng một ứng dụng tốt hơn.

Hãy truy nhập Hộp đề xuất của chúng tôi để gửi ý tưởng mới hoặc bỏ phiếu cho một ý tưởng hiện có để thể hiện nhu cầu của bạn. Nếu không, hãy sử dụng phương pháp trong ứng dụng ở dưới đây:

Outlook for iOS

Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn và sau đó là ? > đề xuất một tính năng.

Hình ảnh của danh sách thư trong Outlook for iOS.

Hình ảnh ngăn dẫn hướng bên trái trong Outlook for iOS.

Chọn Đề xuất một tính năng

Outlook for Android

Đi tới Cài đặt > Trợ giúp & phản hồi > Đề xuất một tính năng.

Đi đến Cài đặt

Chọn Trợ giúp & phản hồi

Chọn Đề xuất một tính năng

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×