Tính năng khám phá này sử dụng kỹ thuật học máy để xác định các tài liệu được phổ biến giữa những người gần bạn trong tổ chức của bạn. Sau đó, chúng được hiển thị như đề xuất kết quả tìm kiếm trên trang tìm kiếm trong Outlook Mobile. Điều này có thể bao gồm cả hai tài liệu mà bạn đã thấy trước và các tài liệu không biết cho bạn.

Bạn có thể nhìn thấy các loại nội dung khác nhau, nhưng bạn chỉ có thể xem nội dung mà bạn đã có quyền truy nhập. Tại thời điểm này, bạn có thể khám phá các tài liệu PDF, Word, Excel và PowerPoint được lưu trữ trong OneDrive for Business hoặc SharePoint. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chỉ thấy các tài liệu mà bạn có quyền truy nhập và có thể khám phá thông qua các trải nghiệm khác như tìm kiếm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×