Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nhóm cuộc gọi nhóm là một nhóm những người có thể trả lời cuộc gọi công việc của bạn. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các thành viên, và chọn khi nào họ có thể trả lời các cuộc gọi cho bạn.

Giả sử bạn có một nhóm làm việc cùng dự án hay các nhiệm vụ. Nếu một trong số các thành viên nhóm không ở tại bàn của họ và điện thoại của họ đổ chuông thì bất kỳ ai trong nhóm cuộc gọi nhóm đều có thể trả lời cuộc gọi đó cho họ.

Ngay sau khi có một thành viên nhóm nhấc máy thì các điện thoại khác sẽ ngừng đổ chuông. Nếu không có ai nhấc máy, nó sẽ chuyển vào thư thoại.

Thiết lập nhóm cuộc gọi nhóm

Sau khi bạn bấm OK, một thông báo sẽ nhắc cho bạn biết rằng bạn cần bật Chuông Đồng thời. Việc thiết lập nhóm không tự động chuyển tiếp các cuộc gọi của bạn tới các thành viên cuộc gọi nhóm.

  1. Hãy bấm Đổ chuông Đồng thời và chọn Nhóm Cuộc gọi Nhóm của Tôi từ menu.

Quản lý nhóm cuộc gọi nhóm của bạn

Tốt hơn là hãy tắt nhạc chuông cho nhóm cuộc gọi nhóm của bạn để mọi người sẽ chỉ nhận cảnh báo cuộc gọi thay cho việc tất cả điện thoại đều đổ chuông ở cùng một thời điểm.

  1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm Tùy chọn.

  2. Hãy bấm Nhạc chuông và Âm báo và bên dưới Cuộc gọi đến, hãy chọn Nhóm của Tôi (cuộc gọi nhóm cuộc gọi nhóm).

  3. Hãy bấm Không có ở ô Nhạc chuông.

Bạn có thể loại bỏ các thành viên khỏi nhóm bất kỳ lúc nào hoặc tắt tùy chọn đó để nhóm của bạn nhận được các cuộc gọi của bạn.

  1. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm Tùy chọn >Chuyển tiếp Cuộc gọi.

  2. Hãy bấm Tắt chuyển tiếp cuộc gọi.

  3. Hãy bấm Sửa thành viên nhóm cuộc gọi nhóm của tôi.

  4. Chọn một người và bấm Loại bỏ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×