Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm NOMINAL trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm, biết được lãi suất thực tế và số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Cú pháp

NOMINAL(effect_rate, npery)

Cú pháp hàm NOMINAL có các đối số sau đây:

  • Effect_rate    Bắt buộc. Lãi suất thực tế.

  • Npery    Bắt buộc. Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Chú thích

  • Npery bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm NOMINAL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu effect_rate ≤ 0 hoặc nếu npery < 1, hàm NOMINAL trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Hàm NOMINAL (effect_rate,npery) liên quan đến hàm EFFECT(nominal_rate,npery) thông qua effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1.

  • Mối quan hệ giữa hàm NOMINAL và hàm EFFECT được thể hiện trong phương trình sau đây:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,053543

Lãi suất thực tế

4

Số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NOMINAL(A2,A3)

Lãi suất danh nghĩa với các số hạng ở trên

0,05250032

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×