Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định. Hàm này có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thống kê, bao gồm việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm NORM.DIST.

Cú pháp

NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

Cú pháp hàm NORMDIST có các đối số sau đây:

 • X     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó.

 • Mean     Bắt buộc. Trung độ số học của phân phối.

 • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của phân phối.

 • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, hàm NORMDIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất.

Chú thích

 • Nếu trung bình hoặc độ lệch chuẩn không có dạng số, thì hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu trung bình = 0, độ lệch chuẩn = 1 và lũy tích = TRUE, thì hàm NORMDIST trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa, NORMSDIST.

 • Phương trình của hàm mật độ chuẩn ( lũy tích = FALSE) là:

  Phương trình

 • Khi lũy tích = TRUE, thì công thức là tích phân từ âm vô cực tới x của công thức đã cho.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

42

Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó

40

Trung độ số học của phân bố

1,5

Độ lệch chuẩn của phân bố

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORMDIST(A2,A3,A4,TRUE)

Hàm phân bố lũy tích cho các số hạng ở trên

0,9087888

=NORMDIST(A2,A3,A4,FALSE)

Hàm khối xác suất cho các số hạng ở trên

0,10934

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×