Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cơ sở dữ liệu mẫu Northwind Starter Edition đã tồn tại từ trước khá lâu và đã truyền cảm hứng cho nhiều giải pháp mẫu khác. Bây giờ, như một tiếp theo, một nhóm các MVP Access đầy kinh nghiệm đã được triệu tập để tái tạo lại Northwind bằng cách tạo ra Northwind 2.0 Developer Edition.Ngoài việc cải thiện thiết kế và chức năng cơ sở dữ liệu, họ còn tạo ra giải thích chi tiết từng bước về các cấu phần của cơ sở dữ liệu. Kết quả là một công cụ chuyên sâu để tìm hiểu thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu Access. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn có thể tìm hiểu thêm từ mỗi bài viết trong số các bài viết sẵn có sau: 

Mẹo hữu ích

  • Khi đọc từng chủ đề, bạn nên nghiên cứu các đối tượng liên quan đã xác định.

  • Khi mở cơ sở dữ liệu, bạn có thể nhấn và giữ phím Shift để bỏ qua các tùy chọn khởi động.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×