Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dựa trên lỗi chúng tôi đang nhìn thấy trong các bản ghi của chúng tôi một hoặc nhiều vấn đề dưới đây có thể xảy ra.

  • Có thể là không chính xác tên người dùng và mật khẩu. Vui lòng kiểm tra và thử lại.

  • Bạn có thể cần dùng địa chỉ UPN miền của mình thay vì địa chỉ email của bạn. Ví dụ, địa chỉ UPN của bạn có thể u1234@constso.com và email của bạn có thể user@contso.com.

  • Vui lòng kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập vào cổng thông tin webmail Owa\của bạn hay không. Nếu bạn không thể đăng nhập, có thể là một vấn đề với tài khoản của bạn cần được người quản trị CNTT giải quyết.

Vui lòng hiểu rằng các đại diện Outlook của chúng tôi không thể đặt lại mật khẩu hoặc sẽ biết thiết đặt email của bạn. Bạn sẽ cần liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×