Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dựa trên lỗi chúng tôi đang nhìn thấy trong các bản ghi của chúng tôi một hoặc nhiều vấn đề dưới đây có thể xảy ra.

  • Có thể là không chính xác tên người dùng và mật khẩu. Vui lòng kiểm tra và thử lại.

  • Bạn có thể cần dùng địa chỉ UPN miền của mình thay vì địa chỉ email của bạn. Ví dụ, địa chỉ UPN của bạn có thể u1234@constso.com và email của bạn có thể user@contso.com.

  • Vui lòng kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập vào cổng thông tin webmail Owa\của bạn hay không. Nếu bạn không thể đăng nhập, có thể là một vấn đề với tài khoản của bạn cần được người quản trị CNTT giải quyết.

Vui lòng hiểu rằng các đại diện Outlook của chúng tôi không thể đặt lại mật khẩu hoặc sẽ biết thiết đặt email của bạn. Bạn sẽ cần liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×