NOW (Hàm NOW)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm NOW trong Microsoft Excel. Hãy tìm các nối kết tới thông tin thêm về cách làm việc với ngày tháng và giờ trong phần Xem thêm.

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày và thời gian hiện tại. Nếu trước khi bạn nhập hàm vào ô, định dạng ô là Chung, thì Excel thay đổi định dạng ô để khớp với định dạng ngày và thời gian trong thiết đặt vùng của bạn. Bạn có thể thay đổi định dạng ngày và thời gian cho ô bằng các lệnh trong nhóm Số của tab Trang đầu trên Ribbon.

Hàm NOW hữu ích khi bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán giá trị dựa trên ngày và thời gian hiện tại, rồi cập nhật giá trị đó mỗi lần bạn mở trang tính.

Lưu ý: Nếu hàm NOW không cập nhật các giá trị ô khi bạn kỳ vọng nó sẽ làm như vậy, thì có thể bạn cần thay đổi những thiết đặt vốn điều khiển thời điểm tính toán lại sổ làm việc hoặc trang tính. Bạn có thể thay đổi những thiết đặt này trong Panel Điều khiển của ứng dụng Excel trên máy tính.

Cú pháp

NOW()

Cú pháp hàm NOW không có đối số nào.

Chú thích

  • Excel lưu trữ ngày ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

  • Số ở bên phải dấu thập phân trong số sê-ri biểu thị thời gian; số ở bên trái biểu thị ngày. Ví dụ, số sê-ri 0,5 biểu thị 12:00 giờ trưa.

  • Kết quả của hàm NOW chỉ thay đổi khi trang tính được tính toán hoặc khi macro chứa hàm đó chạy. Nó không được cập nhật liên tục.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NOW()

Trả về ngày và thời gian hiện tại.

06/11/2011 7:03 CH

=NOW()-0.5

Trả về ngày và thời gian 12 giờ trước (-0,5 ngày trước).

06/11/2011 7:03 SA

=NOW()+7

Trả về ngày và thời gian 7 ngày trong tương lai.

13/11/2011 7:03 CH

=NOW()-2,25

Trả về ngày và thời gian 2 ngày và 6 giờ trước (-2,25 ngày trước).

04/11/2011 1:03 CH

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×