Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm NPER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số kỳ của một khoản đầu tư trên cơ sở các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Cú pháp

NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type])

Để biết mô tả đầy đủ về các đối số của hàm NPER và biết thêm thông tin về các hàm niên kim, hãy xem PV.

Cú pháp hàm NPER có các đối số sau đây:

  • Rate    Bắt buộc. Lãi suất theo kỳ hạn.

  • Pmt    Bắt buộc. Khoản thanh toán cho mỗi kỳ; khoản này không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt có chứa tiền gốc và lãi, nhưng không chứa các khoản phí và thuế khác.

  • Pv    Bắt buộc. Giá trị hiện tại, hoặc số tiền trả một lần hiện tại đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai.

  • Fv    Tùy chọn. Giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được giả định là 0 (ví dụ, giá trị tương lai của khoản vay là 0).

  • Loại    Tùy chọn. Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

Đặt loại bằng với

Nếu thanh toán đến hạn

0 hoặc bỏ qua

Ở cuối chu kỳ

1

Ở cuối chu kỳ

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,12

Lãi suất hàng năm

-100

Khoản thanh toán cho mỗi kỳ

-1000

Giá trị hiện tại

10000

Giá trị tương lai

1

Thanh toán đến hạn ở đầu kỳ (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả Trực tiếp

=NPER(A2/12, A3, A4, A5, 1)

Số kỳ của khoản đầu tư với các số hạng ở trên

59,6738657

=NPER(A2/12, A3, A4, A5)

Số kỳ của khoản đầu tư với các số hạng ở trên, trừ các khoản thanh toán được thực hiện lúc đầu kỳ

60,0821229

=NPER(A2/12, A3, A4)

Số kỳ của khoản đầu tư với các số hạng ở trên, trừ khi giá trị tương lai bằng 0

-9,57859404

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×