Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm OCT2DEC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi một số bát phân thành thập phân.

Cú pháp

OCT2DEC(number)

Cú pháp hàm OCT2DEC có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số bát phân mà bạn muốn chuyển đổi. Số không được chứa quá 10 ký tự bát phân (30 bit). Bit quan trọng nhất của số là bit dấu. 29 bit còn lại là các bit độ lớn. Các số âm được thể hiện bằng cách sử dụng ký hiệu hai thành phần.

Chú thích

Nếu số không phải là một số bát phân hợp lệ, hàm OCT2DEC trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=OCT2DEC(54)

Chuyển đổi số bát phân 54 thành số thập phân.

44

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển đổi số bát phân 7777777533 thành số thập phân.

-165

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×