Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về số được làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp

Lẻ (số)

Số    là giá trị để làm tròn.

Ghi chú

  • Nếu số không có dạng số, hàm ODD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất kể dấu của số là gì, giá trị được làm tròn lên khi nó được điều chỉnh ra xa số không. Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ODD(1,5)

Làm tròn 1,5 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (3)

=ODD(3)

Làm tròn 3 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (3)

=ODD(2)

Làm tròn 2 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (3)

=ODD(-1)

Làm tròn -1 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (-1)

=ODD(-2)

Làm tròn -2 lên đến số nguyên lẻ gần nhất (-3)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×