ODD (Hàm ODD)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ODD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số được làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp

ODD(number)

Cú pháp hàm ODD có các đối số dưới đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

Chú thích

  • Nếu số không có dạng số, hàm ODD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất kể dấu của số là gì, giá trị được làm tròn lên khi nó được điều chỉnh ra xa số không. Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

K ết quả

=ODD(1,5)

Làm tròn 1,5 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

3

=ODD(3)

Làm tròn 3 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

3

=ODD(2)

Làm tròn 2 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

3

=ODD(-1)

Làm tròn -1 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

-1

=ODD(-2)

Làm tròn -2 lên (ra xa số 0) đến số nguyên lẻ gần nhất.

-3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×