Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ODD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số được làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất.

Cú pháp

ODD(number)

Cú pháp hàm ODD có các đối số dưới đây:

  • Số:   Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

Chú thích

  • Nếu số không có dạng số, hàm ODD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bất kể dấu của số là gì, giá trị được làm tròn lên khi nó được điều chỉnh ra xa số không. Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn nào.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ODD(1,5)

Làm tròn 1,5 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

3

=ODD(3)

Làm tròn 3 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

3

=ODD(2)

Làm tròn 2 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

3

=ODD(-1)

Làm tròn -1 lên đến số nguyên lẻ gần nhất.

-1

=ODD(-2)

Làm tròn -2 lên (ra xa số 0) đến số nguyên lẻ gần nhất.

-3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×