You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Office Hub trên điện thoại của bạn là nơi cần đến để làm việc trên các tài liệu Microsoft Office của bạn. Đến đó để tìm tài liệu, mở tài liệu và thực hiện các thay đổi phút cuối cho chúng, hoặc thậm chí bắt đầu tài liệu mới. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice để bắt đầu. Trong đó, bạn sẽ thấy một vài cách khác nhau để tìm và mở tài liệu của bạn.

Office Hub

  • Gần đây - Nhanh chóng tìm và mở tài liệu mà bạn đã dùng gần đây. Hoặc nếu bạn muốn, hãy bắt đầu một tài liệu mới từ đây.

  • Places – đi đến các tài liệu Office trên điện thoại của bạn hoặc đã lưu ở vị trí nào đó, chẳng hạn như trên Microsoft OneDrive, trên site microsoft SharePoint 2010 hoặc trên site SharePoint Online (sẵn dùng với Microsoft 365). Và nếu bạn đã mở tài liệu từ email, bạn có thể gõ nhẹ vào Email để lấy chúng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×