Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Office Hub trên điện thoại của bạn là nơi cần đến để làm việc trên các tài liệu Microsoft Office của bạn. Đến đó để tìm tài liệu, mở tài liệu và thực hiện các thay đổi phút cuối cho chúng, hoặc thậm chí bắt đầu tài liệu mới. Trong danh sách ứng dụng, hãy gõ nhẹ vào Biểu tượng OfficeOffice để bắt đầu. Trong đó, bạn sẽ thấy một vài cách khác nhau để tìm và mở tài liệu của bạn.

Office Hub

  • Gần đây - Nhanh chóng tìm và mở tài liệu mà bạn đã dùng gần đây. Hoặc nếu bạn muốn, hãy bắt đầu một tài liệu mới từ đây.

  • Places – đi đến các tài liệu Office trên điện thoại của bạn hoặc đã lưu ở vị trí nào đó, chẳng hạn như trên Microsoft OneDrive, trên site microsoft SharePoint 2010 hoặc trên site SharePoint Online (sẵn dùng với Microsoft 365). Và nếu bạn đã mở tài liệu từ email, bạn có thể gõ nhẹ vào Email để lấy chúng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×