Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về nếu có bất kỳ đối số là TRUE; trả về không nếu tất cả các đối số là FALSE.

Cú pháp

Hoặc (lô-gic 1,lô-gic 2,...)

Lô-gic 1, lô-gic 2...     1 đến 30 điều kiện bạn muốn kiểm tra mà có thể là một trong hai TRUE hoặc FALSE.

Ghi chú

  • Các đối số phải đánh giá các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc là các mảng hoặc tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số tham chiếu cột chứa văn bản hoặc trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua.

  • Nếu dãy được xác định không chứa giá trị lô-gic nào, hàm OR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OR(TRUE)

Một đối số là TRUE (có)

=OR(1+1=1,2+2=5)

Tất cả các đối số định trị là FALSE (không)

=OR(TRUE,FALSE,TRUE)

Ít nhất một đối số là TRUE (có)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×