Nếu bạn sử dụng nút phục hồi cho PC để đặt lại PC về cấu hình ban đầu của nhà sản xuất thì hai điều kiện sau đây sẽ có thể xảy ra trong Office sau khi bạn đặt lại:

  • Office nhắc bạn kích hoạt bằng cách hiển thị cửa sổ Hãy bắt đầu kèm theo các tùy chọn Dùng thử, Mua hoặc Kích hoạt Office.

  • Có thể sẽ thiếu một số ứng dụng Office, như Outlook, Publisher hoặc Access

Để kích hoạt lại Office và cài đặt lại mọi ứng dụng Office bị thiếu, vui lòng cài đặt lại Office như được mô tả trong mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft 365 hoặc Office 2019trên PC hoặc máy Mac . Khi cài đặt xong Office, Office sẽ được kích hoạt và mọi ứng dụng bị thiếu sẽ được khôi phục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×