Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PERMUTATIONA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số hoán vị cho số đối tượng đã cho (với tần suất lặp) có thể được chọn từ tổng số đối tượng.

Cú pháp

PERMUTATIONA(number, number-chosen)

Cú pháp hàm PERMUTATIONA có các đối số dưới đây:

  • Number    Bắt buộc. Một số nguyên mô tả tổng số đối tượng.

  • Number_chosen    Bắt buộc. Một số nguyên mô tả số đối tượng trong mỗi hoán vị.

Hàm PERMUTATIONA dùng phương trình sau đây:

Phương trình PERMUTATIONA

Chú thích

  • Cả hai đối số bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu các đối dạng số là những giá trị không hợp lệ, ví dụ, khi tổng số là không (0) và số được chọn lớn hơn không (0), hàm PERMUTATIONA trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu các đối số dạng số sử dụng các loại dữ liệu không phải là số, hàm PERMUTATIONA trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PERMUTATIONA(3,2)

Giả sử có 3 đối tượng trong nhóm, [4,5,6]. Dùng hàm PERMUTATIONA với 2 trong số 3 đối tượng, có 9 cách để sắp xếp các số, có lặp lại:

9

4,4

4,5

4,6

5,4

5,5

5,6

6,4

6,5

6,6

=PERMUTATIONA(2,2)

Giả sử có 2 đối tượng trong nhóm, [3,5]. Dùng hàm PERMUTATIONA với cả hai đối tượng, có 4 cách để sắp xếp các số, có lặp lại:

4

3,3

3,5

5,3

5,5

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×