Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn đã sẵn sàng để quyết định ai đang làm gì, có một số cách bạn có thể giao nhiệm vụ cho những người trong Trình lập kế hoạch.

Bạn có thể giao một người nào đó khi bạn tạo nhiệm vụ. Thêm tên tác vụ, rồi chọn Giao để chọn thành viên kế hoạch từ danh sách. Nếu đúng người không có trong danh sách, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email vào hộp tìm kiếm để thêm người mới.

Phân công người nào đó khi tạo nhiệm vụ mới

Bạn có thể giao nhiệm vụ cho nhiều người. Khi một nhiệm vụ đang được thực hiện bởi nhiều hơn một thành viên nhóm, bạn có thể giao nhiệm vụ cho tối đa 11 người để họ có thể nhìn thấy tất cả trong danh sách Phân công cho tôi của họ. Khi bất kỳ thành viên nào của nhóm đánh dấu nhiệm vụ là hoàn thành, nhiệm vụ đó sẽ được đánh dấu là hoàn thành cho tất cả các thành viên nhóm.

Điều chuyển tối đa 11 thành viên thành một nhiệm vụ

Thay đổi bài tập

Bạn cũng có thể thay đổi Bảng thành nhóm theo Đã gán cho, rồi kéo nhiệm vụ giữa các cột cho mỗi người trong nhóm của bạn.

Nhóm theo Được gán cho và kéo nhiệm vụ đến các thành viên

Bạn cần xóa ai đó?

Nếu bạn không còn cần ai đó trong kế hoạch của mình, hãy chọn mũi tên bên cạnh các thành viên trong kế hoạch, trỏ tới người bạn đang loại bỏ, chọn dấu ba 0, rồi chọn Loại bỏ.

Xóa thành viên khỏi kế hoạch

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×