Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Word và Outlook, bạn có thể sử dụng dấu nhấn (hoặc dấu phụ) trong tài liệu, chẳng hạn như dấu sắc, cedilla, circumflex, diaeresis hoặc umlaut, dấu huyền hoặc dấu sóng.

  • Đối với các phím tắt trong đó bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím cần nhấn sẽ được phân tách bởi dấu cộng (+) trong bảng. Ví dụ: để nhập ký hiệu bản quyền ©, hãy nhấn và giữ phím Alt nhập 0169.

  • Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím để nhấn được phân tách bởi một dấu phẩy (,). Ví dụ: đối với è , bạn sẽ nhấn Ctrl + ' , nhả rồi nhập e.

  • Để nhập ký tự chữ thường bằng cách sử dụng tổ hợp phím có chứa phím SHIFT, nhấn giữ đồng thời phím CTRL+SHIFT+ký hiệu, rồi nhả ký tự trước khi bạn nhập chữ cái. Ví dụ: để nhập ô, nhấn và giữ phím CTRL, SHIFT và ^, nhả và nhập o.

Để chèn ký tự này

Nhấn

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+' (ACCENT GRAVE), chữ cái

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+' (APOSTROPHE), chữ cái

â, ê, î, ô, Û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SHIFT+^ (CARET), chữ cái

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SHIFT+~ (TILDE), chữ cái

ä, ë, ï, ö, ü,
Ä, Ë, Ï, ö, Ü, Ü

CTRL+SHIFT+: (DẤU HAI CHẤM), chữ cái

å, Å

CTRL+SHIFT+@, a hoặc A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a hoặc A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+&, o hoặc O

ç, Ç

CTRL+, (DẤU PHẨY), c hoặc C

ð, Ð

CTRL+' (APOSTROPHE), d hoặc D

ø, Ø

CTRL+/, o hoặc O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

Ký tự Unicode cho mã ký tự Unicode (thập lục phân) đã xác định

Mã ký tự, ALT+X

Ví dụ: để chèn ký hiệu tiền tệ euro Ký hiệu tiền tệ Euro, hãy nhập 20AC, rồi nhấn giữ phím ALT và nhấn X.

Ký tự ANSI cho mã ký tự ANSI (thập phân) đã xác định

ALT+mã ký tự (trên bàn phím số)

Hãy đảm bảo rằng NUM LOCK được bật trước khi bạn nhập mã ký tự.

Ví dụ: để chèn ký hiệu tiền tệ euro, nhấn và giữ phím ALT, rồi nhấn 0128 trên bàn phím số.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các ký tự Unicode và ASCII, hãy xem Chèn mã ký tự ASCII hoặc Unicode.

Để chèn ký tự macro này:

Ā

ā

Ē

ē

Ī

ī

Ō

ō

Ū

ū

Nhấn phím này:

Alt+0256

Alt+0257

Alt+0274

Alt+0275

Alt+0298

Alt+0299

Alt+0332

Alt+0333

Alt+0362

Alt+0363

Lưu ý: 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×