Phím tắt dành cho Sway

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt đểSway giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng khuyết tật về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột.

Lưu ý: 

 • Các phím tắt trong chủ đề này liên quan tới bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố cục khác có thể không hoàn toàn giống với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

 • Dấu cộng (+) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng lúc.

 • Dấu phẩy (,) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.

Bài viết này mô tả các phím tắt trong Sway trên Windows.

Lưu ý: Để tìm nhanh phím tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm. Nhấn Ctrl+F, rồi nhập từ bạn muốn tìm kiếm.

Trong chủ đề này

Các phím tắc thường sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất Sway.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các vùng chính sau:

 • Thanh dẫn hướng trên cùng

 • Thanh điều hướng thứ cấp

 • Cốt truyện

 • Thiết kế

 • Ngăn tác vụ

Ctrl+F6 (tiến lên)

Shift+Ctrl+F6 (lùi)

Hủy bỏ hành động hiện tại, loại bỏ lựa chọn hiện tại hoặc thoát khỏi chế độ Phát.

Esc

Sao chép văn bản.

Ctrl+C

Cắt văn bản.

Ctrl+X

Dán văn bản.

Ctrl+V

Xóa thẻ đã chọn và tất cả nội dung của thẻ.

Xóa

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Chuyển sang dạng xem Trợ năng.

Alt+Shift+V

Bật chế độ Phát.

Alt+Shift+P

Chia sẻ tệp hiện Sway.

Alt+Shift+S

Phóng to hoặc thu nhỏ.

Ctrl+Dấu cộng (+) hoặc Dấu trừ (-)

Đầu trang 

Dẫn hướng trong Sway chỉ bằng bàn phím

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các vùng chính sau:

 • Thanh dẫn hướng trên cùng

 • Thanh điều hướng thứ cấp

 • Cốt truyện

 • Thiết kế

 • Ngăn tác vụ

Ctrl+F6 (tiến lên)

Shift+Ctrl+F6 (lùi)

Trong Dòng nội dung, mở ngăn Chèn.

Alt+Shift+I

Trong Thiết kế, mở ngăn Kiểu.

Alt+Shift+G

Đầu trang  

Định dạng văn bản và thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng định dạng đậm cho văn bản.

Ctrl+B

Áp dụng định dạng nghiêng cho văn bản.

Ctrl+I

Áp dụng kiểu đầu đề cho văn bản.

Ctrl+Alt+1

Bắt đầu hoặc tiếp tục danh sách dấu đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Bắt đầu hoặc tiếp tục danh sách đánh số.

Ctrl+Dấu sổ chéo (/)

Thêm hoặc chỉnh sửa siêu kết nối.

Ctrl+K

Truy nhập theo siêu kết nối.

Ctrl+Bấm vào liên kết

Nhóm tất cả các thẻ trong một lựa chọn thẻ.

Ctrl+G

Rã nhóm tất cả các thẻ trong vùng chọn thẻ.

Ctrl+Shift+G

Sao chép tất cả các thẻ trong một lựa chọn thẻ.

Ctrl+C

Cắt tất cả các thẻ trong một lựa chọn thẻ.

Ctrl+X

Dán tất cả các thẻ vào vùng chọn thẻ.

Ctrl+V

Đầu trang  

Chọn và dẫn hướng trong văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một ký tự bên trái.

Shift+Mũi tên trái

Chọn một ký tự bên phải.

Shift+Mũi tên phải

Chọn sang trái một từ mỗi lần.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên trái

Chọn sang phải một từ mỗi lần.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên phải

Chọn lên một dòng mỗi lần.

Shift+Mũi tên lên

Chọn xuống dưới một dòng mỗi lần.

Shift+Phím Mũi tên xuống

Chọn lên trên một đoạn văn bản mỗi lần.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên lên

Chọn xuống dưới một đoạn văn bản mỗi lần.

Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống

Đi tới từ trước đó.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Đi tới từ tiếp theo.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Đến đầu đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Đi tới đầu đoạn văn tiếp theo.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Đầu trang  

Tương tác với thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn thẻ hiện tại.

Phím cách

Di chuyển tiêu điểm đến thẻ tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển tiêu điểm đến thẻ trước đó.

Phím mũi tên lên

Bung rộng nhóm hoặc phần đã chọn.

Phím mũi tên phải

Thu gọn nhóm hoặc phần đã chọn.

Phím mũi tên trái

Di chuyển thẻ hiện tại lên trên trong Dòng nội dung.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển thẻ hiện tại xuống dưới trong Dòng nội dung.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Đầu trang  

Phát Sway

Khi bạn xem trước hoặc phát tệp của Sway, hãy sử dụng các phím tắt này để dẫn hướng.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới hình ảnh trước đó.

Phím mũi tên trái

Đi tới hình ảnh tiếp theo.

Phím mũi tên phải

Thoát khỏi chế độ Phát.

Esc hoặc Alt+phím Mũi tên trái

Đầu trang  

Xem so sánh

Khi bạn phát một thanh Sway bao gồm so sánh, hãy sử dụng các phím tắt này để điều khiển đường thanh chia.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển tiêu điểm đến đường thanh chia.

Phím Tab

Trượt sang trái.

Phím mũi tên trái hoặc Ctrl+phím Mũi tên trái

Trượt sang phải.

Phím mũi tên phải, Alt+phím Mũi tên phải hoặc Ctrl+phím Mũi tên phải

Đầu trang  

Xem thêm

Hỗ trợ trợ năng cho Sway

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Sway

Bài viết này mô tả các phím tắt Sway trên web.

Lưu ý: Để tìm nhanh phím tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm. Nhấn Ctrl+F, rồi nhập từ bạn muốn tìm kiếm.

Trong chủ đề này

Các phím tắc thường sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất Sway.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các vùng chính sau:

 • Thanh dẫn hướng trên cùng

 • Thanh điều hướng thứ cấp

 • Cốt truyện

 • Thiết kế

 • Ngăn tác vụ

Ctrl+F6 (tiến lên)

Shift+Ctrl+F6 (lùi)

Hủy bỏ hành động hiện tại, loại bỏ lựa chọn hiện tại hoặc thoát khỏi chế độ Phát.

Esc

Sao chép văn bản.

Ctrl+C

Cắt văn bản.

Ctrl+X

Dán văn bản.

Ctrl+V

Xóa Thẻ đã chọn và tất cả nội dung của thẻ.

Xóa

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Chuyển sang dạng xem Trợ năng.

Alt+Shift+V

Bật chế độ Phát.

Alt+Shift+P

Chia sẻ tệp hiện Sway.

Alt+Shift+S

Phóng to hoặc thu nhỏ.

Ctrl+Dấu cộng (+) hoặc Dấu trừ (-)

Đầu trang

Dẫn hướng trong Sway chỉ bằng bàn phím

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các vùng chính sau:

 • Thanh dẫn hướng trên cùng

 • Thanh điều hướng thứ cấp

 • Cốt truyện

 • Thiết kế

 • Ngăn tác vụ

Ctrl+F6 (tiến lên)

Shift+Ctrl+F6 (lùi)

Mở ngăn Chèn.

Alt+Shift+I

Mở ngăn Kiểu .

Alt+Shift+G

Đầu trang

Định dạng văn bản và thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng định dạng đậm cho văn bản.

Ctrl+B

Áp dụng định dạng nghiêng cho văn bản.

Ctrl+I

Áp dụng kiểu đầu đề cho văn bản.

Ctrl+Alt+1

Bắt đầu hoặc tiếp tục danh sách dấu đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Bắt đầu hoặc tiếp tục danh sách đánh số.

Ctrl+Dấu sổ chéo (/)

Thêm hoặc chỉnh sửa siêu kết nối.

Ctrl+K

Truy nhập theo siêu kết nối.

Ctrl+bấm vào nối kết

Nhóm tất cả các thẻ trong một lựa chọn Thẻ.

Ctrl+G

Rã nhóm tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ.

Ctrl+Shift+G

Sao chép tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ.

Ctrl+C

Cắt tất cả các thẻ trong vùng chọn Thẻ.

Ctrl+X

Dán tất cả các thẻ vào vùng chọn Thẻ.

Ctrl+V

Đầu trang

Chọn và dẫn hướng trong văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một ký tự bên trái.

Shift+Mũi tên trái

Chọn một ký tự bên phải.

Shift+Mũi tên phải

Chọn sang trái, một từ mỗi lần.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên trái

Chọn sang phải, một từ mỗi lần.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên phải

Chọn lên trên, một dòng mỗi lần.

Shift+Mũi tên lên

Chọn xuống dưới, một dòng mỗi lần.

Shift+Phím Mũi tên xuống

Chọn lên trên, một đoạn văn bản mỗi lần.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên lên

Chọn xuống dưới, một đoạn văn bản mỗi lần.

Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống

Đi tới từ trước đó.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Đi tới từ tiếp theo.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Đến đầu đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Đi tới đầu đoạn văn tiếp theo.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Đầu trang

Tương tác với thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn Thẻ hiện tại.

Phím cách

Di chuyển tiêu điểm đến Thẻ tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển tiêu điểm đến Thẻ trước đó.

Phím mũi tên lên

Bung rộng Nhóm hoặc Phần đã chọn.

Phím mũi tên phải

Thu gọn Nhóm hoặc Phần đã chọn.

Phím mũi tên trái

Di chuyển Thẻ hiện tại lên trên trong Dòng nội dung.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển Thẻ hiện tại xuống dưới trong Dòng nội dung.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Đầu trang

Phát Sway

Khi bạn xem trước hoặc phát tệp của Sway, hãy sử dụng các phím tắt này để dẫn hướng.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới hình ảnh trước đó.

Phím mũi tên trái

Đi tới hình ảnh tiếp theo.

Phím mũi tên phải

Thoát trình chiếu.

Esc hoặc Alt+phím Mũi tên trái

Đầu trang

Xem so sánh

Khi bạn phát một thanh Sway bao gồm so sánh, hãy sử dụng các phím tắt này để điều khiển đường thanh chia.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển tiêu điểm đến đường thanh chia.

Phím Tab

Trượt sang trái một đoạn.

Phím mũi tên trái

Trượt sang phải một đoạn.

Phím mũi tên phải

Trượt sang trái theo điểm ảnh.

Alt+Mũi tên trái

Trượt sang phải theo điểm ảnh.

Alt+Mũi tên phải

đính vào trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

đính vào phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Đầu trang

Xem thêm

Hỗ trợ trợ năng cho Sway

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Sway

Sử dụng bộ đọc màn hình với các Office dụng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×